,Comuna Zăbrani anunţă publicul interesat asupra depuneriii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea sistemului de alimentare cu apă existent in localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, jud. Arad ” propus a fi amplasat in intravilan loc. Chesinf, jud. Arad.

lnfornațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureş, FN. jud. Arad şi la sediul titularului din loc Zăbrani, nr. 95, jud. Arad, in zilele de luni – vineri. intre orele 8,oo-13,30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad. str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad”

Recomandările redacției