MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a

Finanţelor Publice Arad

Colectare Contribuabili Mijlocii

Serviciul Executare Silită

Bld. Revoluţiei nr. 77bis

310130, Arad

Tel : +0257 202828

Fax :+0257 202836

e-mail:Contrib.Mijlocii.AR@mfinante.ro

 

 

 

Dosar de executare nr. 665 M – 17/20.01.2014

 

Nr. 3141 din 12.03.2014

 

 

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014 luna MARTIE ziua 31

LICITAŢIA   I – A

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 31, luna MARTIE, anul 2014, ora 10,00 ,  în localitatea Arad, str. Poetului nr. 97-103, judeţul Arad,  la sediul SC ROPINI SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC ROPINI SRL  din localitatea Arad, str. Poetului nr. 97-103, jud. Arad, cod de identificare fiscală 13808114.

Nr.

Crt.

Date identificare bun

Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*)

 

 

1

Semiremorcă 04, frigorifică, marca SCHMITZ, tip SK024, an fabricaţie 2009, fără tracţiune, 3 axe, sarcina totală max autorizată 42000 kg,

nr. identificare WSM00000005061622,

nr. înmatriculare AR 09 EJZ

126.280

 

 

2

Autoutilitară N3, marca IVECO, tip AS440S45T / STRALIS, caroseria BC autotractor, an fabricaţie 2009, motorină, cilindree 10308 cmc, putere 332 kw, 295000 km la bord,

nr. identificare WJMM1VTH404360425,

nr. înmatriculare AR 10 ZRV

107.790

 

 

 

3

Autoturism M1G MERCEDES-BENZ, tip 164/B22CM1/ML300 CDI 4MATIC, caroserie AC break, an fabricaţie 2010, cu ABS, ESP, airbag, climatronic, încălzire în scaune, oglinzi şi geamuri electrice, cutie de viteză automată, combustibil motorină, cilindree 2987 cmc, putere 150 kw, 97714 km la bord

nr. Identificare WDC1641211A599115,

nr. Înmatriculare AR 10 XKI

112.750

 

 

4

Autoturism SKODA OCTAVIA, caroseria AA berlină, an fabricaţie 2010, cu ABS, airbag, geamuri faţă electrice, culoare negru, motorină, cilindree 1896 cmc, putere 74kw, 188000 km la bord,

nr. identificare TMBDS41U7A8844088,

nr. înmatriculare AR 10 EHB

44.650

 

 

 

5

Autoturism M1 MERCEDES-BENZ 204/HOOMKO/ C220 CDI, caroseria AA berlină, an fabricaţie 2008, cu ABS, ESP, airbag, climatronic, încălzire în scaune, oglinzi şi geamuri electrice, cutie de viteze automată, cilindree 2149 cmc, putere 125 kw, 116930 km la bord,

nr. Identificare WDD2040081A171012,

nr. Înmatriculare AR 09 NHF

58.630

 

 

6

Autoutilitară N3, marca IVECO, tip AS440S43T/P//STRALIS, caroseria BC autotractor, an fabricaţie 2003, motorină, cilindree 10308 cmc, putere 316 kw, 1059000 km la bord,

nr. identificare WJMM1VSK00C122917,

nr. înmatriculare AR 09 YGG

33.830

 

 

7

Semiremorcă frigorifică UNIVAN RS 139 A, fără tracţiune, 3 axe, sarcina totală maximă autorizată 34000 kg, culoare alb,

nr. identificare YA9RS139AOOH24186,

nr. înmatriculare AR 09 EKE

44.200

 

 

8

Semiremorcă 04 frigorifică BARTOLETTI, tip F111 FF/T-1, caroseria DA, an fabricaţie 1999, fără tracţiune, 3 axe, sarcina totală maximă autorizată 36800 kg, NEFUNCŢIONALĂ

nr. Identificare ZCBF111EFXOP57859,

nr. Înmatriculare AR 08 NSE,

40.140

 

 

9

Autoturism DAEWOO – MATIZ, caroserie AB berlină cu hayon, an fabricaţie 2008, cilindree 796 cmc, putere 35,3 kw, culoare gri, benzină, 91000 km la bord,

nr. identificare UU6MF48418D119889,

nr. înmatriculare AR 08 XMC

6.770

 

 

 

10

Autoturism MERCEDES-BENZ S 430, caroseria 3 vol. Berlină 4 uşi, an fabricaţie 2001, cu ABS, ESP, airbag, climatronic, încălzire în scaune, oglinzi şi geamuri electrice, cilindree 4266 cmc, putere 205 kw, combustibil benzină, 254000 km la bord,

nr. Identificare WDB2201701A213167,

nr. Înmatriculare AR 08 ZUW

18.940

 

 

11

Semiremorcă 04, frigorifică, marca SCHMITZ, tip K018, caroseria DB, an fabricaţie 1999, fără tracţiune, 2 axe, sarcina totală maxim autorizată 12150 kg,

nr. identificare WSMA7420000419906,

nr. înmatriculare AR 10 PZV

34.280

12 Electrostivuitor OM model XE-18 3AC, serie şasiu F14032AQ1239, 3656 ore de funcţionare, 1,8 tone

36.080

 

*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Sarcini

Sechestru – PVS nr. 3561/27.04.2012, 3663/04.05.2012, 3712/05.05.2012, 3760/07.05.2012

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.

 

Marius Florin Drăgănescu

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției