Fermierii arădeni interesați de subvenții pentru animale sunt anunțați că, în această perioadă pot depune solicitări la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA informează potențialii beneficiari că, în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul acesta, aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – plăți în favoarea bunăstării păsărilor și plăți în favoarea bunăstării porcinelor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

„Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea porcinelor și păsărilor poate fi consultat Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat pe site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor“, se arată într-un anunț făcut de reprezentanții APIA Arad.

Fermierii trebuie să știe că, acest ghid, pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind acordarea plăților, respectiv: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în vederea obținerii plăților; completarea și depunerea cererii de plată, fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de solicitanți pentru obținerea plăților și     angajamentele asumate pe care trebuie să le respecte solicitanții în vederea accesării subpachetelor;

Nu în ultimul rând, acest ghid cuprinde informații privind respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligațiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancțiuni şi reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora.

 

 

Recomandările redacției