Funcționarii APIA le reamintesc fermierilor care au accesat măsura destinată bunăstării animalelor de posibilitatea contractării de finanțări, pe care instituția le garantează. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îi informează pe beneficiarii Măsurii 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine că a în­cheiat acte adiţionale la convenţiile pri­vind finanţarea capitalului de lucru pen­- tru desfăşurarea activităţilor curente.
În acest sens, APIA emite, la cererea solicitantului, a doua confirmare scrisă – adeverinţa – prin care confirmă că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor. De asemenea, este confirmată 25 la sută din valoarea sprijinului solicitat cu condiţia ca valoarea primei adeverinţe eliberate să fie acoperită de valoarea decontului justificativ depus. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA şi Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM garantează 80 la sută din valoarea credi­tului contractat de fermier.
„Menţionăm că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe, acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare. Aici sunt incluse şi ga­ranţii pe care creditorul le poate soli­cita din partea fermierului beneficiar. Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă, pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale “, precizează Gheorghe Alda, directorul APIA Arad.

Recomandările redacției