Fermierii arădeni care intenţionează să acceseze credite pentru susţinerea activităţii sunt sprijiniţi de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă că a încheiat actele adiționale la convențiile privind finanțarea capitalului de lucru activităţi curente, de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – porcine. Potrivit acestor acte adiționale, APIA emite, la cererea solicitantului, a doua confirmare scrisă – adeverința – prin care se atestă că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215. De asemenea, este confirmată suma reprezentând 25 la sută din valoarea sprijinul solicitat, cu condiția ca valoarea primei adeverințe eliberate să fie acoperită de valoarea decontului justificativ depus.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garantează 80 la sută din va­loarea creditului contractat de fermier.
Instituţia creditoare are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe, acte doveditoare necesare dosarului şi propriile condiţii de creditare. Aici sunt incluse şi garanţii pe care creditorul le poate solicita din partea fermierului. În aceste condiţii, APIA le recomandă fermierilor să îşi aleagă creditorul după un studiu atent al condiţiilor de creditare. Mai multe informaţii privind băncile cu care agenţia a încheiat convenţii pot fi obţinute de la Centrul judeţean al APIA Arad.

Recomandările redacției