FinanteAproximativ 85% dintre contribuabilii arădeni şi-au depus declaraţiile de venit pe 2012 la Finanţe până la sfârşitul săptămânii trecute, în condiţiile în care ieri a fost ultima zi pentru depunerea acestora. Pentru a urgenta preluarea declaraţiilor, conducerile administraţiilor finanţelor publice au suplimentat numărul de ghişee, drept pentru care nu s-au format cozi interminabile, aşa cum se întâmpla în urmă cu câţiva ani. „Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică; cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile, închirieri şi arendă, pentru care venitul net se determină în sistem real sau contractele sunt stabilite în valută; activităţi agricole pentru care venitul net s-a stabilit în sistem real, pentru anul 2012 (contribuabilii care au optat pentru impunerea la real şi cei care au depăşit în anul 2011 plafonul de 100.000 Euro, prevăzut la articolul 72(6) din Codul Fiscal); venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autori­- zate şi supravegheate de Comisia Na­ţională a Valorilor Mobiliare”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. Acesta a ţinut să precizeze că inspectorii fiscali mai au de aşteptat şi declaraţiile transmise prin Poştă cu data de ieri, după care se va afla situaţia exactă a contribuabililor care şi-au respectat obligaţiile legale. „După preluarea declaraţiilor, colegii le vor verifica comparându-le cu baza de date a Fiscului. Acolo unde nu sunt probleme, se emite o decizie de impunere, iar în cazul în care apar neconcordanţe se notifică persoana în cauză, pentru a se prezenta la sediul AFP, în vederea clarificării situaţiei”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției