Odată cu apropierea frigului, una dintre preocupările pe care o au foarte mulţi oameni din mediul rural este cea legată de procurarea de lemn pentru încălzirea pe timpul iernii. Şi în judeţul Arad se poate observa că pe multe site-uri de anunţuri se găsesc persoane fizice sau juridice care comercializează lemne de foc. În acest sens, Quickshop.ro a realizat o cercetare de piaţa cu privire la preţul în judeţul Arad a metrului cub de lemn şi a ajuns la nişte concluzii foarte interesante pe care vă invităm să le citiţi în continuare.

La nivelul judeţului Arad, preţul lemnelor a ajuns la suma medie de 200-300 lei metru ster, fără transport. 1 metru ster reprezintă aproximativ 0,65 metri cubi.

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2018, o suprafaţă de 6583065 mii hectare, care reprezenta 27,6 % din suprafaţa ţării. Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2018, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2017, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,3%, datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate. În judeţul Arad, suprafaţa fondului forestier la sfârşitul anului 2018 era de 211734.

În anul 2018, s-au recoltat 19462 mii metri cubi (volum brut) de lemn, cu 1146 mii metri cubi mai mult faţă de anul 2017. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 33,8%, stejarul 10,5%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,3%, şi diverse specii moi (tei, sălcie, plop etc.) 7,8%.

La nivelul judeţului Arad, situaţia speciilor este următoarea: numărul hectarelor de rășionase era de 12689, în timp ce, cel al foioaselor era de 194777 hectare.

Recomandările redacției