La sfârșitul weekend-ului trecut a avut loc workshop-ul „Strategie digitală pentru Arad”. Acesta este cel de-al doilea workshop organizat la Arad în cadrul proiectului european „Digital Cities Challenge” (Provocarea Orașelor Digitale) după cel de „Viziune și ambiție” din data de 30 august 2018.
Participanții au formulat idei pentru obiectivele viitoarei strategii de transformare digitală a Aradului, urmând ca acestea să fie selectate în cadrul următorului workshop, programat pentru data de 12 decembrie. Strategia digitală a Aradului va fi prezentată Comisiei Europene în luna ianuarie 2019.
În cadrul programului „Digital Cities Challenge”, Aradul a fost selectat de Comisia Europeană printre cele 15 orașe care beneficiază de consultanță perso­nalizată de înalt nivel pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii locale de transformare digitală ce vizează creșterea economică și bunăstarea socială.
La finalul proiectului, implementat în perioada februarie 2018 – iulie 2019, Aradul va avea:
– o strategie și un plan de acțiune pentru trecerea la transformarea digitală, care vor include măsuri concrete, realiza- bile și măsurabile pe termen scurt, mediu și lung;
– o comunitate de actori locali care doresc să se implice în procesul de transformare digitală;
– expunere la nivel european și un angajament ferm față de puterea transformatoare a digitalizării;
– o rețea de parteneri europeni care să poată oferi asistență reciprocă și consultanță în viitor.

Recomandările redacției