spitaleCasa de Asigurări de Sănătate va putea face rambursarea costurilor pentru asiguraţii care se tratează în state membre ale Uniunii Europene. Asiguraţii vor putea să beneficieze de aceleaşi condiţii de tratament cu cele din Uniunea Europeană. De asemenea şi pacienţii din Uniunea Europeană se vor putea trata în spitalele noastre.
În unele cazuri, pentru a beneficia de asistență medicală transfrontalieră pacienţii arădeni vor trebui să obţină o autorizare prealabilă eliberată de CAS.
Potrivit reprezentanţilor CAS, tipurile de asistenţă medicală pentru care se impune autorizarea prealabilă în vederea rambursării costurilor sunt: PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) în regim ambulatoriu, servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă şi spitalizare mai mare de 24 de ore pentru următoarele tipuri de tratament (implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive și naşterea), medicamente în tratamentul ambulatoriu, pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS.
Rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere se efectuează de către Casa de Asigurări de Sănătate care a întocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară.
Rambursarea se realizează la nivelul tarifelor și prestațiilor din România şi nu trebuie să depășească contravaloarea în lei a asistenței medicale transfrontaliere achitate de solicitant.
De exemplu, în cazul în care o hernie de disc costă în România 1.000 lei și în statul membru X costă 1.500 lei, decontarea se face la valoarea de 1.000 lei, iar în cazul în care o peritonită costă în România 700 lei și în statul membru Y costă 500 lei, decontarea se face la valoarea de 500 lei.
Nu se suportă costurile referitoare la: contravaloarea serviciilor de cazare şi de călătorie suportate de persoanele asigurate şi costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri atunci când beneficiază de asistenţă medicală transfrontalieră.
Pacienţii români vor putea beneficia de asistenţă cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră prin intermediul unui Punct Naţional de Contact, ce va funcţiona începând cu luna mai în subordinea CNAS.

Recomandările redacției