Pentru că au întâlnit o serie de nereguli, inspectorii de muncă arădeni au făcut apel și la Prefectură pentru a transmite agenților economici, unele măsuri de care trebuie să țină cont. De această dată, Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage atenția asupra prevederilor privind autorizarea funcționării, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Pentru lipsa autorizației, amenzile ajung și la 10.000 de lei.

Autorizația de funcționare pentru securitate și sănătate în muncă se obține înaintea începerii activității firmei.Ca să obină autorizație, angajatorul este obligat să depună la ITM, o cerere, completată în două exemplare și alte acte. Certificatul constatator este emis apoi de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termen de cinci zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii. Certificatul, emis în baza declarației pe proprie răspundere, dă angajaților dreptul să își desfășoare activitatea pentru care au obținut acest act.

Nu se autorizează, potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă: persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 și persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate.

Sancțiuni și pedepse

„În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul sănătății și securității. Inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatul constatator. În baza propunerii inspectorului de muncă, ITM consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii. În situaţia aceasta, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea“, susține Ecaterina Isac, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

Potrivit conducerii ITM Arad, până în prezent sunt înregistrate un număr de 894 de autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei. În ultima perioadă, numărul accidentelor de muncă, pe fondul a multor nereguli și lacune – a crescut.

Recomandările redacției