Milioane de români care stau la bloc vor avea noi obligații odată cu intrarea în vigoare, de vineri, a noii legi a asociatilor de proprietari.
Noua reglementare a asociațiilor vine cu noi reguli stricte pentru cei care locuiesc la bloc.
Sancțiunile pot deveni drastice. Cei care nu vor permite accesul în locuința pentru repa­- rații, lucrări sau în situații de urgență, după ce au primit pre­aviz motivat de la asociație, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei.
Proprietarii de apartamente vor fi obligați prin lege să vină la ședințele de bloc. Nouă lege prevede că proprietarii nu vor mai putea fi reprezentați în adunarea generală de preșe­dinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă totuși nu pot participă, trebuie să mandateze un alt membru al asociației printr-o împuternicire scrisă și sem-nată.
Noua legislație mai prevede o obligație expresă a proprietarilor de a comunica asociației și organului fiscal local orice schimbare a suprafeței construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespec­tarea acestei obligații va atrage, potrivit actului, o amendă de la 200 la 1.000 de lei.
Cotele de contribuție trebuie vor plătite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afișării listei lunare de plată, conform noii legi, față de legea actuală, care prevede 20 de zile. Administratorul va trebui să notifice scris restanțierii.
Amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 lei, pentru ne­reguli precum: schimbarea de către proprietar a destinației lo­cuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autori­zațiile și aprobările legale și neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreți­nere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari.
De asemenea, amenzi se vor aplica și pentru modifica-rea aspectului proprietății comune de către proprietari, pre­- cum și a elementelor constructive ale condominiului fără res­pectarea prevederilor prezentei legi.

Recomandările redacției