În anul 1998, Consiliul Local al Municipiului Arad s-a asociat cu SC Compania de Transport Public SA Arad în vederea realizării obiectivului de interes public „stație terminus de autobuze”. Autoritatea publică locală a pus la dispoziția societății de transport, terenul în suprafață (din acte de 1279 mp) măsurată de 1.193 mp, iar compania locală a fost răspunzătoare de  întocmirea documentației tehnice în vederea autorizării și amenajării  amplasamentului, pe cheltuiala sa, asigurând și mijloacele fixe necesare desfășurării activității, conform Hotărârii nr. 213/1998 a Consiliului Local al Municipiului Arad. Acest obiectiv a funcționat până în anul 2019 când, la solicitarea operatorului de transport, la data de   21.08.2020, Primăria Arad a anulat avizul nr.70102/25.10.2016 referitor la eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de înființare a autogării CTP, situate în Municipiul Arad, pe str. Banu Mărăcine FN. Ținând cont de faptul că asocierea a rămas fără obiect,  autoritățile locale au considerat  oportun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri în acest sens. Prin aceasta s-a făcut   „constatarea încetării de drept a asocierii Consiliului Local al Municipiului Arad cu SC Compania de Transport  Public SA atribuită prin Hotărârea nr. 213/1998 a Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică – stație terminus de autobuze”.Practic acest obiectiv nu a mai funcționat de peste un an de zile. Acum, prin această hotărâre de consiliu s-a făcut …curățenie și în acte.

Recomandările redacției