vanatoareÎn numărul de ieri al ziarului nostru vă informam că Departamentul Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului a cerut, în instanţă, anularea a 21 de contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare  încheiate cu Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Arad. În urma apariţiei în presă a acestei informaţii, avocaţii AJVPS doresc să facă câteva precizări.
„Este singurul «drept la replică» pe care îl vom da pe parcursul derulării litigiilor pe rol deoarece raportul juridic litigios este dedus judecăţii în nu mai puţin de şase dosare, instanţa de judecată fiind singura competentă şi îndrituită a tranşa situaţia reclamată. Pe scurt, putem însă afirma că acuzaţiile care se aduc AJVPS-ului sunt pe cât de neadevărate, pe atât de rău-voitoare, raportat la nişte aspecte procedurale şi de fond, pe care contestatorii AJVPS-ului, ori voit, ori din necunoş­tinţă de cauză le-au omis a le aduce la cunoştiinţa presei. Unul dintre acestea este faptul că sentinţa la care se face trimitere, respectiv cea cu numărul 6168/CA/20.11.2012 este dată prin inducerea în eroare a onoratului Tribunal Bihor, şi este obţinută, deşi în citativ apare ca pârât AJVPS Arad, fără ca AJVPS Arad să fi primit măcar o citaţie, că nu-i mult”, susţin avocaţii.
Reprezentanţii juridici ai AJVPS mai spun că, în aceste condiţii, pe rol se află o cerere de revizuire pentru normalizarea situaţiei, în sensul rejudecării, dar de data aceasta şi în prezenţa reprezentanţilor asociaţiei. „De asemenea, sentinţa invocată pe lângă că este lovită de nulitate, pentru motivele de mai sus, conţine şi o situaţie totalmente opusă realităţii. Astfel că nici la data emiterii acelui aviz, ce face obiectul polemicii, dar nici astăzi măcar, AJVPS Arad nu înregistrează datorii la Primăria Târnova. Acest lucru se datorează unui aspect extrem de banal, şi anume deoarece nici astăzi, Primăria Târnova nu a emis şi comunicat ori cu AJVPS Arad, ori cu ITRSV Oradea factura pentru aceste servicii, obligaţie, prevăzută la art. 15 alin.5 din Legea 407/2006, eventual, acest lucru ar fi putut să verifice Curtea de Conturi a României şi nu să «dispună» pro­- movarea de acţiuni de anulare a contractelor de gestionare legal dobândite, faţă de care culmea, mai există şi putere de lucru judecat, putere de lucru judecat care ne este greu să credem că a scăpat din memoria şi arhiva Departamentului Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului, care a soluţionat în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale plângerea aceloraşi asociaţii, pentru aceleaşi motive în anul 2011, dată la care această direcţie afirma şi întărea prin hotărâre legalitatea emiterii acelui aviz. Suntem surprinşi şi este pentru prima dată când ve­dem o implicare de acest gen a Curţii de Conturi a României care ne este greu să credem că a dispus acestui departament a promova o acţiune civilă, Curte de Conturi ce are posibilitatea de a stabili, în urma constatării unor prejudicii anumite măsuri, printre care nicidecum promovare de acţiuni civile, deoarece măsurile vizează persoanele publice ordonatoare de credite şi persoanele fizice conducătoare a acestor entităţi, care se fac vinovate de încălcări ale legilor ce le guver­- nează activitatea”, mai spun avocaţii AJVPS.

Recomandările redacției