bacProba E din cadrul examenului naţional de bacalaureat, proba scrisă la Limba şi literatura maternă, s-a desfăşurat ieri. Totalul candidaţilor înscrişi pentru susţinerea probei a fost de 15, din care unul singur a lipsit. De data aceasta nimeni nu a fost prins copiind, neexistând astfel nici un eliminat din examen.
„Astăzi, 27 august, se va desfăşura proba scrisă  la disciplina obligatorie a profilului: Mate­matică sau Istorie. Pentru această probă sunt înscrişi 938 candidaţi, din care 806 candidaţi vor susţine proba scrisă la Matematică şi 132 candidaţi vor susţine proba scrisă la Istorie“, ne-a declarat profesoara Mariana Tocaciu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.
Rezultatele vor fi afişate în 1 septembrie, până la ora 12.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12.00 şi 16.00. Contestaţiile vor fi soluţio­nate în 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie.
„Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au sus­ţinut probele de evaluare a competenţelor, la care rezultatele nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/ respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Candidaţii nu pot intra în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe sau poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen“, declară Mariana Tocaciu.
De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.
Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi eliminaţi din examen, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale exa­menului de bacalaureat.

Recomandările redacției