Consilierii au votat în şedinţa CLM de miercuri atât rectificarea bugetară cât şi modificarea repartizării pe obiective şi cheltuieli de investiţii a disponibilului existent la 31.12.2018.

Sumele repartizate din excedent se utilizează pentru:

(a) acoperirea unor goluri temporare de casă: 755.677,77 lei. Suma se va utiliza în timpul anului în cazul unor neîncasări la venituri la nivelul cheltuielilor necesare, pentru finanțarea inițială a unor proiecte din fonduri nerambursabile, precum și pentru investiții a căror documentație tehnico-economică se va aproba în cursul anului 2019;

(b) sume pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru prestarea

serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, conform prevederilor OG nr.36/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.6, alin.19 din Legea nr.50/2019, înregistrate de operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad: 24.196.254 lei;

(c) sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad: 19.380.778,86 lei;

(a) investiţii publice: 109.537.000 lei;

(b) investiţii publice din fonduri repartizate prin HGR 1462/2007: 1.238.091,08 lei;

(c) investiţii din depozite speciale pentru construcţii de locuinţe conform

OG.19/1994 şi Legea 85/1992: 312.309,63 lei;

(d) cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2018:

2.342.378,78 lei;

(e) acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secţiunea de funcţionare: 1.147.983,76 lei;

(f) investitii cu finanţare din transferuri interne (55.01.12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat): 570.000 lei;

(g) investitii cu finanţare din transferuri de capital (51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătăţii):4.000.000 lei;

(h) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – Proiectul ”Reabilitare termică Grădinița PP Curcubeul Copiilor Arad”: 167.000 lei.

(i) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – Proiectul ”Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Avram Iancu Arad”: 1.091.000 lei.

(j) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – Proiectul ”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”: 3.307.000 lei.

(k) alte facilităţi şi instrumente postaderare- PREFINANŢARE – Proiect ”Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II”): 13.764 lei.

Recomandările redacției