Banca Comercială Română a încheiat anul 2012 cu pierderi de 1,234 miliarde lei (276,9 milioane euro), faţă de un profit de 68,4 milioane lei obţinut în 2011, conform datelor remise, joi, AGERPRS.

Pierderile s-au datorat, potrivit reprezentanţilor băncii, costurilor de risc crescute şi restructurărilor în curs, fiind în concordanţă cu rezultatele financiare aferente primelor nouă luni ale anului trecut.

Totuşi, BCR şi-a menţinut anul trecut poziţia de lider de piaţă, controlând 19,3% din cota de piaţă a activelor, în pofida scăderii activelor totale cu 4,5% faţă de perioada similară a anului anterior, la suma de 73,287 miliarde lei (16,489 miliarde euro).

‘Anticipăm cu nerăbdare transformarea băncii noastre şi a viitorului nostru. Acest proces a început în 2012 şi va continua pe parcursul anului 2013. Obiectivele noastre sunt clare, în primul rând ţintim îmbunătăţirea treptată a calităţii activelor şi a cadrului general de management al riscurilor. În paralel, căutăm să optimizăm calitatea modelului nostru de business, prin intermediul reorganizării departamentelor de afaceri, reţelei de sucursale şi prin simplificarea generală a modelului operaţional. Restructurarea în profunzime a operaţiunilor noastre are în vedere, mai întâi de toate, îmbunătăţirea experienţei clienţilor şi adaptarea generală a organizaţiei la noile realităţi de pe piaţa bancară din România. Nu am nicio îndoială că echipa BCR va avea succes în faţa acestei provocări”, a declarat Tomas Spurny, preşedintele BCR.

În 2012, Grupul BCR a obţinut un rezultat operaţional în valoare de 2,358 miliarde lei (528,9 milioane euro), în scădere cu 3,3%, de la 2,437 miliarde lei (574,6 milioane euro) în 2011, în principal din cauza venitului net din dobânzi mai mic, parţial compensat de scăderea costurilor, venituri din comisioane mai ridicate şi rezultatul net din tranzacţionare mai bun.

Venitul operaţional a scăzut cu 2,2%, până la 4,040 miliarde lei (906,3 milioane euro), faţă de suma de 4,133 miliarde lei (974,3 milioane euro) în anul precedent. Declinul a fost cauzat în principal de cererea slabă de credite de consum, precum şi de nivelul redus al creditelor de investiţii şi de capital de lucru pentru companii, cu impact asupra venitului net din dobânzi, în scădere cu 7,6% faţă, până la 2,891 miliarde lei (648,6 milioane euro), de la 3,13 miliarde lei (738 milioane euro) în 2011.

Venitul net din comisioane a crescut cu 9,4% faţă de anul anterior, până la 634,8 milioane lei (142,4 milioane euro) de la 580,1 milioane lei (136,8 milioane euro) în 2011, în principal datorită volumelor mai mari de tranzacţionare.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 21,8%, respectiv cu 91,9 milioane lei faţă de anul anterior, adăugând 514,3 milioane lei (115,4 milioane euro) la veniturile pe anul 2012, în principal datorită câştigurilor din tranzacţiile de schimb valutar şi re-evaluări.

În pofida cheltuielilor semnificative de restructurare, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 0,8% faţă de anul anterior, la valoarea de 1,683 miliarde lei (377,4 milioane euro), de la 1,695 miliarde lei (399,7 milioane euro) în 2011, în urma măsurilor extinse de optimizare şi managementului strict al costurilor. Costurile de restructurare aferente anului 2012, inclusiv costuri anticipate pentru anul 2013, au fost acoperite de economiile făcute cu cheltuielile de personal, chirii şi clădiri, consultanţă, marketing. Astfel, raportul cost-venituri a rămas stabil la 41,6% faţă de 41% în 2011, în pofida cheltuielilor semnificative de restructurare înregistrate în 2012.

Costurile nete cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri acordate clienţilor au totalizat 3,626 miliarde lei (813,3 milioane euro) în 2012, faţă de 2,155 miliarde lei (508 milioane euro) în 2011, reflectând impactul unei economii slăbite asupra clienţilor retail şi companiilor.

Rata creditelor neperformante (NPL) a fost de 26,7% din portofoliul total de credite la 31 decembrie 2012, în timp ce formarea de noi credite neperformante s-a redus semnificativ, atât în termeni absoluţi cât şi relativi. BCR a înregistrat al patrulea trimestru consecutiv în care s-a îmbunătăţit rata de acoperire a creditelor neperformante, în prezent 58,6%, semnificativ superioară valorii de 50,6% la sfârşitul anului 2011.

Provizionarea prudentă şi cheltuielile de restructurare au afectat profitul net după impozitare şi interese minoritare, acesta ajungând la o valoare negativă de 1,234 miliarde lei (276,9 milioane euro) în 2012.

Ratele de solvabilitate se menţin mult peste cerinţele de reglementare (minimum 10%) ale Băncii Naţionale a României, fiind de 12,4% în decembrie 2012.

Volumul agregat al creditelor acordate clienţilor (înainte de provizionare) a rămas relativ stabil la 53,243 miliarde lei (11,979 miliarde euro), faţă de 53,376 miliarde lei (12,346 miliarde euro) la finele anului 2011, activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă. Banca intenţionează să se concentreze asupra creditării în lei, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu şi lung şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei.

Sumele datorate clienţilor au rămas în cea mai mare parte stabile, la 37,875 miliarde lei (8,522 miliarde euro) la sfârşitul lunii decembrie 2012 (minus 4,5% faţă de perioada similară a anului anterior).

Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca se bucură de sprijinul susţinut al băncii-mamă, precum şi de surse de finanţare diverse prin emisiunea de obligaţiuni în cadrul programului MTN.

 

Recomandările redacției