reabilitareBlocurile care sunt situate pe arterele principale ale oraşului vor avea prioritate în cadrul Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice, conform unui proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal.

Proiectul de hotărâre prevede faptul că 59 de asociaţii de proprietari care au depus cereri la Primăria Arad pentru reabilitarea termică a blocurilor beneficiază de prioritate deoarece sunt situate pe arterele principale ale oraşului.

Cele 59 de asociaţii de proprietari au depus la Primărie cererile pentru includerea în programul de reabilitare termică atât între anii 2007 şi 2014, cei care au depus în anii 2013 şi 2014 beneficiind de prioritate datorită prevederilor acestui proiect de hotărâre.

Lucrările de reabilitare termică a celor 59 de blocuri cu un total de 2.339 apartamente vor fi finanţate prin programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, respectiv prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi alte surse atrase în condiţiile legii.

„Pe lângă necesitatea reducerii consumului de energie în locuinţe, în condiţiile asigurării şi menţinerii condiţiilor de climat interior în cadrul acestora, prin promovarea de măsuri incluse în Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice, se are în vedere şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Conform autorităților, îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Arad va determina o reducere a consumului de energie pentru încălzire și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, realizându-se o economie anuală de energie pentru încălzire de peste 40%

Proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe depuse spre finanțare, până în prezent, de Primăria din Arad au o valoare totală de peste 27 milioane lei și o valoare a finanțării nerambursabile de peste 14 milioane lei.

Recomandările redacției