arustiReprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice anunţă apariţia unor noi reglementări privind deductibilitatea TVA pe baza bonurilor emise de aparatele de marcat electronice fiscal. Una dintre modificările legislative în domeniul TVA se referă la deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 28/1999.
„Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislaţia naţională se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA. Având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin H.G. nr.84/2013 au fost stabilite condiţiile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonurilor fiscale. Astfel, începând cu data de 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a H.G. nr.84/2013 pentru orice achi­ziţii de bunuri şi servicii, s-a prevăzut faptul că TVA poate fi dedusă de beneficiar, în condiţiile legii, pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare indivi­duală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul/ prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înre­gistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe baza de bonuri fiscale. La aceeaşi dată şi-au în­cetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. Acesta mai susţine că orice co­merciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, poate să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înre­gistrate în scopuri de TVA al bene­- ficiarului. Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, la solicitarea beneficiarilor va putea emite factura pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii care să cuprindă toate elementele prevăzute la articolul 155 alineatul 19 din Codul Fiscal. „În situa­ţia în care beneficiarul solicită totuşi emiterea unei facturi care să cuprindă toate elementele prevăzute la articolul 155 alineatul 19 din Codul Fiscal, deşi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în sco­puri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligaţia să emită această factură, pe lângă bonul fiscal”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției