companieMai multe proiecte ce vizează activitatea Companiei de Apă, operator la care Consiliul Judeţean este acţionar urmează să fie supuse aprobării în următoarea şedinţă a CJA. În primul rând, consilierii judeţeni îşi vor exprima votul pentru bugetul de ve­nituri şi cheltuieli pe 2013 al companiei, proiectul ce se referă la acesta fiind deja trecut pe ordinea de zi a şedinţei.
Trebuie spus că, în proiectul de buget, la capitolul venituri din impozit pe profit, de la Compania de Apă este menţionată suma de 1,21 milioane de lei. Consiliul Judeţean are de încasat de la operator, cu titlu de redevnţă o sumă ce se ridică la 4.682.043 de lei, de altfel cea mai mare din rândul companiilor. La această sumă ar urma să se mai adauge 60.000 de lei, reprezentând 50 la sută din chirii.
Operatorul a obţinut profit considerabil. Veniturile din dividende se ridică la peste 2,28 milioane de lei. Dividendul este partea din profi- tul societăţii pe acţiuni care revine fiecărui acţionar în raport cu acţiunile pe care le posedă. La Compania de Apă, divindendele reprezintă 50% din profitul net, iar Consiliul Judeţean este acţionarul majoritar. Veniturile din dividente se vor întoarce însă la operator.
Compania are în derulare Masterplanul pe apă-canal, în cadrul căruia s-au realizat o serie de investiţii. „Extinderea şi moderni­zarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, cofinanţat de Uniunea Europeană se derulează în perioada 2007-2013 şi are o valoare de aproape 140 de milioane de euro. Banii europeni obţinuţi pentru masterplan constituie 76 la sută din valoarea proiectului, în timp ce 11,7 la sută au provenit de la Guvern.
Compania de Apă finanţează lucrările în procent de 10,2 la sută din valoare în acest proiect de amploare, fondurile fiind obţinute prin contractarea unui împrumut bancar. În afara acestui proiect, în 2012, opera­torul a investit din bugetul propriu în jur de 19 mili­oane de lei, din care, 12 milioane de lei pentru municipiu şi aproape şapte milioane de lei, în comunele jude­ţului.
În altă ordine de idei, alte două proiecte legate de activitatea operatorului ce intră în curând la vot se referă la preluarea unor bunuri în domeniul public al judeţului, în ve­derea concesionării acestora la Compania de Apă.
Este vorba de bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă afe­rente localităţilor Frumuşeni şi Aluniş. Concesionate operatorului vor fi şi sisteme ale localităţilor Mănăştur şi Mailat.
Trebuie spus că, de curând, Compania de Apă a semnat cel de-al nouălea contract de lucrări în cadrul Masterplanului. Este vorba de construcţia unei staţii de de epurare, investiţie în valoare de 15.017.471 milioane de lei.

Recomandările redacției