Ultima parte a anului pare este cu mare grabă pentru Consiliul Local Municipal Arad. Astfel, miercuri, 23 decembrie s-a convocat o ședință extraordinară. Unul dintre punctele importante aflate pe ordinea de zi se referă   stabilirea cuantumului burselor de performanță,  de merit și studiu acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021. În proiectul de hotărâre, se spune: „Art. 1. Se stabileşte cuantumul burselor acordate elevilor înmatriculați în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad în anul școlar 2020-2021, după cum urmează:

a)         Bursă de performanță:  90 lei/lună, pentru perioada septembrie-noiembrie 2020, respectiv 120 lei/lună începând cu luna decembrie 2020.

b)         Bursă de merit:  80 lei/lună, pentru perioada septembrie-noiembrie 2020, respectiv 110 lei/lună începând cu luna decembrie 2020.

c)         Bursă de studiu: 70 lei/lună, pentru perioada septembrie-noiembrie 2020, respectiv 100 lei/lună începând cu luna decembrie 2020”.

            Mărirea este posibilă pentru că la începutul lunii s-a emis Hotărârea nr. 1064 din 4 decembrie 2020 a Guvernului României pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 – 2021. De asemenea, actul normativ este coroborat și cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5576/2011, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;  au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Recomandările redacției