La sfârşitul săptămânii trecute, mai precis sâmbătă, 16 ianuarie, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului, ambele organis­me având pe ordinea de zi prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ-bisericeşti, cultural-pastorale, economice şi de asistenţă social-filantropică din eparhie în anul 2012.
La şedinţa anuală ordinară, ţinută sub preşedinţia Arhiepiscopului Aradului Timotei Seviciu au participat membrii aleşi ai Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi părinţii protopopi.
La adunare a participat şi primarul comunei Bata, inginerul Ion Micurescu, el făcând parte de drept din Adunarea Eparhială, fiind ales „mirean“ în circumscripţia Săvârşin.
La momentul aprecierilor în plen a materialelor prezentate, Ion Micurescu a luat cuvântul pentru a susţine câteva idei-propuneri, cu aspecte bazate pe deosebita sa experienţă de viaţă şi ca prim-edil al comunei Bata.
Subiectele prezentate
Punctul principal al întrunirii fiind audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale s-a trecut, după formalităţile obligatorii, la audierea raportului anual al Sectorului Cultural-Educaţional, prezentat de preotul dr. Vasile Pop, consilier cultural. S-a continuat cu cel asupra activităţii eparhiale, sub aspect economic- financiar.
O atenţie aparte a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.
Părintele Vasile Popa concluzionat succint şi aspectul intervenţiilor unora din cei prezenţi.
„După analizarea rapoartelor generale de activitate, în cadrul co­misiilor, au fost elaborate proiectele de hotărâri cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale reunite.
După luările de cuvânt asupra unor aspecte din conţinutul acestora, proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie“ – a precizat acesta.
Intervenţia primarului Ion Micurescu
Au avut intervenţii profesor universitar doctor Aurel Ardelean, economist Iosif Matula – europarlamentar, inginer Ion Micurescu – primarul comunei Bata şi profesor Teodor Păiuşan.
În ceea ce-l priveşte pe Ion Micu­rescu – primar al comunei Bata, acesta a atins două subiecte de ordin utiilitar, în principal, după cum ne-a precizat ulterior.
„Am dorit să subliniez aspectul staturii morale deosebite pe care o are preotul în mijlocul comunităţii săteşti şi datorită acestui fapt su­geram că – eventual, alături de primarul ales – preotul şi-ar putea accentua acţiunile de mediere a unor conflicte săteşti: între săteni, între săteni şi terţi, chiar conjugale – în familiile foarte tinere, medieri care ar putea duce la evitarea intentării multor  acţiuni în justiţie. Aceasta cu atât mai mult cu cât preotul paroh cunoaşte foarte bine, în covârşitoarea majoritate a cazurilor, adevăratele feţe ale unei situaţii. Această mediere ar fi în spiritul tra­diţiilor seculare româneşti, tradiţie care spune că românul nu şi-a expus decât foarte rar problemele du­reroase în spaţiul unei săli de judecată.
Al doilea aspect subliniat a fost cel legat de multiplicarea unor acţiuni realizate pentru tinerii din şcoli (mai ales a celor din familii cu venituri foarte modeste dar nu numai) precum taberele. Aceste tabere – organizate în diverse locuri istorice din ţară ori din judeţ, ar putea deveni locurile unde, alături de jocuri, copiii ar putea învăţa mult mai multe lucruri noi despre credinţă, despre sfinţii creştini, despre marile praz­nice, despre bisericile neamului, rea­lizându-se în acest fel o apropiere activă mult mai timpurie a copiilor faţă de biserică şi acţiunile ei“.

Recomandările redacției