mobilitateInspectoratul Şcolar Judeţean Arad se află în plină mobilitate de personal didactic, iar prima măsură care a fost luată a fost aceea de a da credit profesorilor tineri. În cadrul consiliului de administraţie al IŞJ, s-a luat hotărârea ca persoanele care împlinesc vârsta de pensionare în acest an şcolar să nu mai continue activitatea şi în anul şcolar 2013-2014. „În acest moment avem 30 de cadre didactice care au solicitat continuarea activităţii şi pentru anul şcolar viitor. Numărul total al profesorilor pensionari este însă de 64. Toate posturile vor fi ocupate, fără nici un fel de probleme, respectându-se legislaţia în vigoare. În ceea ce priveşte cadrele didactice care se află în conducerea unităţilor de învăţământ, legea precizează că în ziua în care împlinesc vârsta pensionării, acestea trebuie înlocuite. În şcolile din Arad ne-am confruntat cu două asemenea cazuri, la Şcoala Gimnazială din Conop şi la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu“, ne-a declarat profesorul Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Prima etapă în cadrul desfăşurării mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 este întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013. Listele sunt întocmite de către unităţile de învăţământ şi trebuie comunicate Inspectoratului Şcolar până la 4 februarie. Tot până la această dată se efectuează constituirea posturilor didac­- tice, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire sau completare a normei didactice la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare. Cererile sunt depuse de către cadrele didactice titulare la secretariatele unităţilor de învăţământ.
Comunicarea la Inspectoratul Şcolare a acordului sau a refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare trebuie făcută până la data de 6 februarie.
Stabilirea de către consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar a listei finale a cadrelor didactice pentru care se acordă transferul se face până pe 11 februarie, iar în perioada 4-15 februarie are loc constituirea posturilor didactice la nivelul unităţilor de învăţământ.
Analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice sau a catedrelor vacante şi rezervate se face de către Inspectoratul Şcolar în perioada 18-25 februarie.
Termenul pentru afişarea la Inspectoratul Şcolar a listei orelor sau  catedrelor vacante şi rezervate pentru soluţionarea completărilor de normă didactică este 26 februarie.
În data de 28 februarie are loc şedinţa publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar, pentru completarea normei.

Recomandările redacției