Doamne Iisuse Hristoase, noi am venit să urmăm in rugăciune Calea Crucii, pe care ai străbătut-o de la casa lui Pilat până la Golgota.  Medităm cu recunoştintă marea iubire şi indurare cu care ai ispăşit neascultarea noastră şi ai şters păcatele lumii intregi.  Acestei indurări ii recomandăm pe cei dragi nouă şi pe toţi oamenii; ei ne incredinţăm şi pe noi inşine, cu păcatele şi durerile noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte indură-te spre noi.

 

Iisus este condamnat de catre Pilat

Iisus este condamnat de catre Pilat

Staţiunea I – Iisus este osândit la moarte

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Judecătorul lumii stă in faţa judecăţii oamenilor.  Plină de ură mulţimea aţiţată cere moartea lui.  De frica oamenilor, Pilat rosteşte sentinţa nedreaptă.  Iisus, insă, stă legat şi tace.

“Nu a blestemat când a fost defăimat şi nu a ameninţat când l-au batjocorit. ̕̕ ̕

S-a lăsat in voia celui care l-a osândit pe nedrept.

A fost jertfit pentru că El insuşi a voit-o.

Gura nu şi-a deschis-o.

De câte ori astăzi, noi oamenii, nu-l tragem la răspundere pe Dumnezeu pentru că gândurile lui nu sunt gândurile noastre, iar căile lui nu sunt căile noastre.

Doamne Iisuse, pentru a ne mântui Tu ai acceptat in tăcere sentinţa de moarte rostită de Pilat.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Crucea este pusa pe umerii lui Iisus pentru a lua drumul Golgothei.

Crucea este pusa pe umerii lui Iisus pentru a lua drumul Golgothei.

Staţiunea a-II-a – Iisus ia Crucea pe umeri

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Ostaşii aduc Crucea.  De bunăvoie Domnul ia Crucea pe umeri.  El vrea să bea paharul amar pe care i l-a dat Tatăl.

“El a purtat suferinţele noastre şi cu durerile noastre s-a impovărat. ̕̕ ̕  (Is 53,4)

“Ca un miel a fost dus la junghiere; ca o oaie fără de glas in faţa celui care o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa. ̕̕ ̕  (Is 53,7)

Numai cel care in necazurile stării, in greutăţile muncii, in boală şi suferinţă işi ia crucea şi il urmează pe Isus poate să fie ucenicul lui.

Doamne Isuse, Tu ai purtat de bunăvoie Crucea pe care ţi-a impus-o păcatul oamenilor.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume! 

Prima cadere a lui Iisus cu crucea.

Prima cadere a lui Iisus cu crucea.

Staţiunea a-III-a – Isus cade sub povara Crucii

 

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

–      căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Povara este grea, drumul pietros, Domnul este istovit de moarte.  Se clatină şi cade.  El este insă imbrâncit şi silit să meargă mai departe.

“Noi il socoteam pedepsit, bătut de Dumnezeu şi infrânt.  Dar el a fost străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. ̕̕ ̕  (Is 53, 4-5)

“Nu avea nici chip nici frumuseţe.  Om al durerilor, obişnuit cu suferinţa. ̕̕ ̕  (Is 53, 2.3)

De câte ori, noi oamenii, nu refuzăm indeplinirea indatoririlor noastre!  Dumnezeu insă ne vrea statornici pe drumul nostru până la sfârşit.

Doamne Isuse, Tu te-ai ridicat după prima cădere şi ţi-ai dus povara mai departe.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Intalnirea cu Maria, Maica Lui, pe drumul Crucii

Intalnirea cu Maria, Maica Lui, pe drumul Crucii

Staţiunea a-IV-a – Iisus o intâlneşte pe Mama sa

 

 

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Mama stă pe drumul pe care-l străbate Fiul cu Crucea lui grea.  Privirile lor se intâlnesc.  Ea ii vede chipul şi indură toată suferinţa impreună cu El.

“Ochii mi s-au intunecat de plâns, căci a plecat de la mine cel care era mângâierea mea. ̕̕ ̕  (Plângeri 1,16)

“Tare ca moartea este iubirea.  Puhoiuri de ape nu pot să o stingă. ̕̕ ̕  (Cântarea Cântărilor 8, 6.7)

Hristos suferă şi astăzi in mădularele Trupului său, in surorile şi fraţii săi.  Cu El suferă Maria , Mama lui şi a noastră.

Doamne Iisuse, tu ai văzut-o pe Mama ta indurerată stând pe drumul crucii.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Simon Cireneanul Il ajuta pe Iisus sa duca Crucea.

Simon Cireneanul Il ajuta pe Iisus sa duca Crucea.

Staţiunea a-V-a – Simon din Cirene il ajută pe Iisus să ducă Crucea

 

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Domnul nu mai poate duce greutatea crucii.  Atunci ostaşii silesc pe un bărbat care venea de la câmp şi tocmai trecea pe acolo să-l ajute să ducă crucea.

“Cine vrea să fie ucenicul meu să se lepede de sine, să-şi ia crucea in fiecare zi şi să mă urmeze. (Lc 9,23)

“Unul să ducă povara celuilant: astfel impliniţi legea lui Hristos. ̕̕ ̕  (Gal 6,2)

Noi oamenii ne temem de cruce.  Chiar şi Petru, ucenicul lui Iisus s-a dat inapoi din faţa ei.  Şi totuşi, in nici un alt semn nu este mântuire, decât in cruce.

Doamne Iisuse, tu l-ai primit pe Simon din Cirene să te ajute să-ţi duci crucea.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Veronica aduce o mahrama cu care Ii sterge sudoarea de pe frunte. Chipul Mantuitorului I se imprima astfel pe mahrama. Prima Icoana a Mantuitorului.

Veronica aduce o mahrama cu care Ii sterge sudoarea de pe frunte.
Chipul Mantuitorului I se imprima astfel pe mahrama. Prima Icoana a Mantuitorului.

Staţiunea a-VI-a – Veronica şterge faţa lui Iisus cu marama ei

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Veronica vede suferinţa lui Iisus şi cruzimea ostaşilor.  Ea nu se intreabă ce gândesc oamenii.  Curajoasă, pătrunde prin mulţime şi ii intinde Domnului năframa, pe care El işi intipăreşte faţa.

“Despre tine imi spune inima: “Caută Faţa lui! Faţa ta Doamne o caut. ” (Ps 26/27,8)

“Arată-ne Faţa ta şi vom fi mântuiţi.

“Nu-ţi ascunde Faţa de noi. ̕̕ ̕  (Ps 26/27,9)

Ne mişcă oare durerea altuia?  Vedem noi faţa zdrobită a lui Hristos in surorile şi fraţii noştri care suferă?

Doamne Iisuse, plin de bunătate, Tu ţi-ai intipărit chipul sfânt pe năframa Veronicăi.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

A doua cadere a lui Iisus cu crucea.

A doua cadere a lui Iisus cu crucea.

Staţiunea a-VII-a – Iisus cade a doua oară sub povara crucii

 – Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Iisus cade a doua oară, o cădere mai chinuitoare decât cea dintâi.  Cu mare efort, El se ridică pentru a-şi indeplini jertfa până la capăt.

“Eu insă, sunt vierme şi nu om; ocara oamenilor şi dispreţul poporului.  Toţi cei care mă văd işi bat joc de mine. ̕̕ ̕  (Ps 21/22,7-8)

De cate ori nu cădem in vechile păcate şi greseli!  Nu avem statornicie in bine.

Doamne Isuse, in durerile Tale fără margini te-ai prăbuşit a doua oară pentru noi sub povara crucii.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

 

 

Mantuitorul vorbeste cu femeile Ierusalimului care-L plangeau pentru patimire.

Mantuitorul vorbeste cu femeile Ierusalimului care-L plangeau pentru patimire.

Staţiunea a-VIII-a – Iisus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng

 – Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Pe drumul spre Calvar s-au adunat femei care il plâng pe Domnul chinuit.  El insă, plin de milă, se gândeşte la nenorocirea care va veni peste ele.

“Nu mă plângeţi pe mine, ci plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri!  Veţi spune munţilor: Cădeţi peste noi! şi dealurilor: Acoperiţi-ne! (Lc 23,28:30)

De cele mai multe ori noi vedem numai durerea exterioară şi nu nenorocirea adâncă provocată de păcat.  Simţim numai durerea proprie şi nu vedem nevoile celorlalţi.

Doamne Isuse, in toiul suferinţelor tale te-ai gândit la necazurile care din pricina păcatelor vor veni asupra mamelor şi copiilor poporului tău.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

 

A treia cadere a Mantuitorului cu crucea, Iisus se roaga Tatalui Ceresc.

A treia cadere a Mantuitorului cu crucea, Iisus se roaga Tatalui Ceresc.

Staţiunea a-IX-a – Iisus cade a treia oară sub povara crucii

 

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Domnul este zdrobit de oboseală şi se prăbuşeşte a treia oară sub povara crucii.  Dar El vrea să ducă până la capăt lucrarea pe care i-a incredinţat-o Tatăl.  Işi adună ultimele puteri şi se ridică iarăşi.

“Sufletul meu este umilit in ţărână; trupul meu este culcat la pământ.  Păcatul oamenilor s-a adunat asupra mea.  Ca o povară grea mă copleşeşte.h

Nici noi nu suntem incă la ţintă; suntem pe cale, adeseori singuri şi neajutoraţi.  Şi pentru noi poate să vină ceasul când totul ni se pare fără speranţă şi când orice urmă de curaj ne părăseşte.

Doamne Iisuse, Tu te-ai prăbuşit a treia oară la pământ sub greutatea păcatelor noastre şi ţi-ai adunat puterile pentru a te ridica din nou.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

 

Hristos este dezbracat de haine de catre ostasi.

Hristos este dezbracat de haine de catre ostasi.

Staţiunea a-X-a – Iisus este dezbrăcat de hainele lui

  – Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

    – căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Domnul a ajuns, cu ultimele puteri, pe muntele Calvarului.  Ostaşii ii smulg hainele in faţa mulţimii, făcând să-I sângereze iarăşi rănile biciuirii.

    “Işi impart hainele mele şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Ps 21/22,19)

    “Din călcâi până in creştet nu este nimic sănătos in mine: numai vinătăi şi răni. (cf. Is 1,6)

    De câte ori nu-l desconsiderăm şi nu-l dispreţuim pe semenul nostru; de câte ori nu-l defăimăm ca şi cum nu ar avea nimic bun in el.

    Doamne Iisuse, Tu ai vrut să induri pentru noi şi ultima umilire: moartea de răufăcător.  Te rugăm:

    – Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Iisus este crucificat, piroanele Ii strapung trupul, nu si oasele. El se roaga Tatalui Ceresc sa ii ierte pe cei Il rastignesc.

Iisus este crucificat, piroanele Ii strapung trupul, nu si oasele.
El se roaga Tatalui Ceresc sa ii ierte pe cei Il rastignesc.

Staţiunea a-XI-a – Iisus este răstignit pe cruce

 – Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Ostaşii il trântesc pe Iisus la pământ.  Ii străpung mâinile şi picioarele, pironindu-l pe cruce.  Apoi inalţă crucea.  Acum se implineşte cuvântul: Când voi fi inălţat de la pământ, ii voi atrage pe toţi la mine. (Io 12,32)

“Mi-au străpuns mâinile şi picioarele.  Au numărat toate oasele mele. (Ps 21/22.17,18)

“Mi-au pus fiere in mâncare, iar in setea mea mi-au dat să beau oţet. (cf Ps 68/69,22)

Şi noi suntem adesea incătuşaţi de oameni.  Suntem supuşi unor indatoriri de care am vrea să fugim. Hristos ne dă puterea să le indeplinim in libertatea iubirii.

Doamne Iisuse, Tu te-ai lăsat pironit pe cruce pentru noi.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Iisus Hristos moare pe cruce pentru iubirea de oameni.

Iisus Hristos moare pe cruce pentru iubirea de oameni.

Staţiunea a-XII-a – Iisus moare pe cruce

 

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Domnul atarnă răstignit pe lemnul crucii.  El se roagă pentru călăii săi.  Pe la ceasul al nouălea, strigă cu glas puternic: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? şi murind spune: „S-a săvârşit.h  Tată, in mâinile tale imi incredinţez sufletul.

Crucii tale ne inchinăm, Stăpâne, şi sfântă invierea ta o lăudăm şi o preamărim, căci prin lemnul crucii a venit bucuria in toată lumea. (din Liturghia Vinerii Mari)

Pentru cel care crede in Hristos nu există suferinţă fără rost.  Şi in abis de durere, Răstignitul este cu el.

Doamne Iisuse, ascultător faţă de voinţa Tatălui, Tu ai murit pe Cruce pentru mântuirea oamenilor.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Iisus este coborat de pe Cruce.

Iisus este coborat de pe Cruce.

Staţiunea a-XIII-a – Iisus este luat jos de pe cruce şi aşezat in braţele Mamei sale

– Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Domnul şi-a dat sufletul.  Cu adâncă tristeţe şi veneraţie, Iosif din Arimateea şi Nicodim i-au coborat trupul de pe Cruce şi l-au aşezat in braţele Mariei, Mama sa indurerată.

“Voi toţi care treceţi pe cale, priviţi şi vedeţi dacă există vreo durere ca durerea mea.  (Plângeri 1,12)

“Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău! (Lc 1,38)

Şi noi ne intâlnim mereu cu moartea.  Oameni care ne sunt apropiaţi mor.  Propria noastră moarte este inevitabilă.  Fecioara-Mamă ne invaţă şi ne ajută să fim tari in asemenea ocazii.

Doamne Iisuse, trupul tău neinsufleţit a fost aşezat in braţele mamei tale.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Hristos este infasurat in giulgiu si pus in mormant. La intrarea mormantului este pravalita o piatra imensa ca pecete.

Hristos este infasurat in giulgiu si pus in mormant.
La intrarea mormantului este pravalita o piatra imensa ca pecete.

Statiunea a-XIV-a – Trupul lui Iisus este aşezat in mormânt

 – Ne inchinăm ţie, Hristoase, şi te binecuvântăm,

– căci prin Crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea.

– Trupul Domnului este aşezat in mormânt, dar moartea nu-l poate ţine in stăpânire.  Din mormânt se naşte viaţă; noua creaţie a inceput.

“Dacă bobul de grâu căzut in pământ nu moare, rămâne singur.  Dar dacă moare aduce rod bogat. (Io 12,24)

“Se seamănă in putreziciune şi reinvie in neputreziciune, se seamănă in slăbiciune şi reinvie in putere. (1 Cor 15,42b.43b)

“Să nu fim trişti ca cei care nu au speranţă.  (1 Tes 4,13b)

“Căci Hristos a inviat din morţi ca pârgă a celor care au adormit.  Şi după cum toţi mor in Adam, la fel vor invia cu toţii in Hristos.  (1 Cor 15,20.22)

Doamne Iisuse, Tu ai impărtăşit destinul nostru muritor, dar a treia zi ai inviat din morţi.  Te rugăm:

– Ai milă de noi şi de intreaga lume!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte indură-te spre noi.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, iţi mulţumim că prin moartea şi invierea Fiului tău ai reinnoit viaţa noastră.  Dăruieşte-ne harul ca prin participarea la Calea Sfintei Cruci, să ne intărim in purtarea crucii de fiecare zi şi să-ţi slujim pururi cu credinţă şi statornicie.

Binecuvântează-i cu indurarea ta pe toţi aceia pentru care ne-am rugat şi du-i pe toţi răposaţii noştri la inviere.  Prin Hristos, Domnul nostru.  Amin.

 

 

 

 

 

Recomandările redacției