Curtea de Conturi a României a dat publicității programul controalelor care vor fi desfășurate în prima parte a anului. Este vorba despre un program ce cuprinde ac­țiunile structurilor centrale și teritoriale cu privire la entitățile care urmează să fie auditate, în perioada ianuarie – iunie, pe cele trei tipuri de audit public extern: financiar, de conformitate și de performanță. La nivel național, pentru anul în curs au fost programate 2.352 misiuni de audit la 2.231 entități, dintre care 1.629 reprezintă misiuni de audit financiar. De men­ționat că au fost programate și 17 teme de audit de performanță care se vor desfășura la 231 de entități, respectiv 27 teme de audit de conformitate ce vor viza 476 de entități.
În ceea ce privește situația de la Arad, Camera de Conturi de aici face în perioada ianuarie-martie, verificări la Compania de Apă și Compania de Transport Public; în perioada ianuarie-februarie, la CET Arad; în februarie martie la Pâncota, Chișineu-Criș și Sântana; în perioada aprilie-mai, la Apateu și Hălmagiu; în mai-iunie, la Consiliul Jude­țean, Primăria Arad, Buteni și Conop; iar în iunie-iulie, la Archiș, Bata, Socodor și Livada.

Recomandările redacției