OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Fii Fermier European! Depune la APIA cererea de sprijin!“ – acesta este îndemnul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, adresat agricultorilor.
De luna aceasta şi până la jumătatea anului, APIA derulează o campanie de informare privind primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă. Campania, ce se va derula până pe data de 10 iunie 2013, are rolul de a informa fermierii cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2013, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. Pe parcursul campaniei având sloganul „Fii Fermier European! De­pune la APIA cererea de sprijin!“, în centrele APIA vor fi organizate sesiuni de instruire pentru agricultori.
„Se pune accent pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, prin conexiune la internet, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date LPIS a APIA. Vor fi organizate se­siuni de informare a administraţiei agricole din primării, referitoare la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2013, modalita­tea de comple­tare a acestora, con­diţiile de eligibi­litate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare ce pot fi accesate în cadrul măsu­ri­lor de sprijin pe suprafaţă. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declara­ţiei de supra­faţă şi identificare, res­pectiv de schiţare corectă, online a parcelelor agricole“, a susţinut Gheor­ghe Alda, directorul APIA Arad.
De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării şi personalul din bi­bliotecile judeţene şi comunale cuprinse în programul Biblionet.

Recomandările redacției