definitivatExamenul naţional de definitivare în învăţământ a programat pentru astăzi proba scrisă, candidaţii din judeţul Arad susţinând această probă în centrul de examen organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad la Liceul Tehnologic Francisc Neuman din municipiu.

Conform metodologiei de organizare şi de desfăşurare,  examenul de definitivare în învăţământ constă în  susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, cumulativ: să aibă pentru anul şcolar în curs calificativul parţial bine sau foarte bine, media notelor finale la inspecţiile speciale să fie cel puţin 8, şi stagiul efectiv de predare la catedră să fie de cel puţin un an.

Numărul de candidaţi  pentru judeţul Arad  validaţi pentru susţinerea probei scrise la acest examen a fost de 271. „S-au susţinut probe scrise la 40 de discipline, cu subiecte elaborate de Centrul naţional de evaluare şi examinare, durata de redactare a lucrărilor fiind de maximum 4 ore. În conformitate cu metodologia amintită, candidaţii aveau dreptul să se retragă pe baza unei declaraţii şi să predea lucrarea şi subiectul după cel puţin o oră de la începerea probei, cazuri în care lucrările nu sunt evaluate, candidaţii apărând în statistici cu statutul de retraşi şi cu dreptul de-a se înscrie în sesiunea imediat următoare. Examenul a fost coordonat şi organizat de o comisie judeţeană formată din 16 persoane, desemnată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Candidaţii au fost repartizaţi în 13 săli dotate cu camere video de supraveghere, în fiecare sală fiind repartizaţi prin tragere la sorţi câte trei asistenţi”, a detaliat profesoara Mariana Tocaciu, inspectoare şcolară şi purtătoare de cuvânt a ISJ Arad.

Statistic, din cei 271 candidaţi înscrişi s-au prezentat 251, 20 absentând. 52 de candidaţi s-au retras din examen, situaţie în care vor fi evaluate doar lucrările celorlalţi 199 de candidaţi care au rămas pentru examinare. Evaluarea lucrărilor se va face în centre naţionale de evaluare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, cadrele didactice care vor promova examenul urmând să dobândească drept de practică în învăţământul preuniversitar.

„Afişarea rezultatelor  se va face sâmbătă, 19 iulie. Eventualele contestaţii se pot depune sâmbătă, 19 iulie, şi duminică, 20 iulie, rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor urmând a fi afişate joi, 24 iulie 2014, atât la sediul ISJ cât şi în centrul de examen”, a mai precizat Mariana Tocaciu.

Recomandările redacției