cofetarie_alimentaraTe-ai decis, împreună cu familia ta, să porneşti o asociaţie familială. Specialiştii de la avocatnet. ro îţi arată ce condiţii trebuie să îndeplineşti pentru a înfiinţa o astfel de afacere.

Prima cerinţă e studierea condiţiilor prevăzute de lege cu privire la persoanele care pot deveni membre şi activitatea economică ce poate fi desfăşurată prin această formă de asociere. Cei care pot deveni membri sunt: soţul, soţia, copiii acestora, care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea, inclusiv. Persoanele trebuie să îndeplinească anumite condiţii – să aibă capacitate deplină sau restrânsă de exerciţiu (reprezentantul trebuie să aibă obligatoriu capacitate deplină de exerciţiu);

  • să aibă minimum 16 ani împliniţi (reprezentantul trebuie să aibă minimum 18 ani împliniţi);
  • cetăţenia poate fi română sau străină ori persoanele pot fi apatride;
  • membrii trebuie să aibă experienţa profesională necesară pentru activitatea economică avută în vedere.
  • numărul de persoane necesar pentru constituire e de minimum două.

Care sunt paşii

  • încheierea unui acord de constituire (scris) între membri şi desemnarea unui reprezentant al întreprinderii familiale împuternicit printr-o procură specială (scrisă) să gestioneze interesele întreprinderii familiale.
  • alegerea activităţii poate fi din toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Activităţile trebuie să fie prevăzute în codul CAEN.

Cum se înregistrează

Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia a fost ales sediul. În caz de admitere, se va înregistra şi autorizarea funcţionării întreprinderii familiale. Concomitent, are loc şi înregistrarea fiscală.

SURSA: Libertatea.ro

Recomandările redacției