ajutoareDe luna trecută, statul ajută cu mai mulți bani famiile cărora le-a decedat unul din membri.
Ajutorul de deces a fost majorat cu peste o sută de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, odată cu intrarea în vigoare a bugetului de asigu­rări sociale pentru anul 2013.
Peste 5.000 de ajutoare de deces au fost achitate de Casa Judeţeană de Pensii în 2012. Ajutorul de deces se acordă, la decesul asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, dupa caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
În decursul anului trecut, prin casieria Casei Judeţene de Pensii au fost achitate 5.108 ajutoare de înmormântare, pentru pensionari sau pentru membrii din familie. În total, ajutoarele de deces s-au ridicat la valoare de peste 10,5 milioane de lei. De asemenea, instituţia a mai acordat 218 ajutoare de deces pentru asiguraţi, valoarea acestora ridi­cându-se la 350.651 de lei.
Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat creşte cu peste 100 de lei câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamen­tarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de care se stabileşte şi valoarea ajutorului de deces care poate fi acordat în acest an. Valoarea ajutorului de deces nu este stabilită în funcție de perioada de cotizare la fondul de asigurări sociale de stat.
Cuantumul ajutorului de deces este: în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului de 2.223 de lei, crescând de la 2.117 de lei, cât era înainte; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este în valoare de 1.112 lei, înainte acor­dându-se doar 1.059 de lei. Banii ajung la solicitanți în termen de 24 ore de la data de­punerii cererii.

Recomandările redacției