OLYMPUS DIGITAL CAMERACasa Judeţeană de Pensii face noi precizări privind legislaţia asigurări­lor sociale şi cuantumul ajutorului de deces.
În conformitate cu prevederile legii, pentru anul 2013 cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt: pentru condiţii normale de muncă: 31,3%; pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3% şi pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte con-diţii de muncă, de 41,3%.
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asi­gurări sociale se are în vedere va­loarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, res­pectiv 11.115 lei, plafon maxim, care se aplică începând din 25 fe­bruarie 2013, data intrării în vigoa-re a Legii nr. 6/2013.
Conform prevederilor articolu-     lui 17 din Legea 6/2013, cuantu-  mul ajutorului de deces prevăzut de Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare este de 2.223 de lei, în cazul decesului asi­guratului sau pensionarului. De asemenea, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului cuantumul este de 1.112 lei.
Noile cuantumuri ale ajutorului de deces 2.223 lei, respectiv 1.112 lei, se aplică din data de 25 februarie 2013, data intrării în vigoare a Legii 6/2013.

Recomandările redacției