cuplu_comunicareMulte cupluri renunţă la dorinţa de a-şi pune pirostriile, alegând să trăiască împreună, în concubinaj. Acest stil de viaţă poate avea avantaje, dar şi dezavantaje.

  • Din punct de vedere legal, concubinajul nu este recunoscut ca o formă juridică de convieţuire.
  • Concubinii nu beneficiază de aceleaşi drepturi şi nu au aceleaşi obligaţii precum cuplurile căsătorite sau logodite.
  • Un dezavantaj legal al concubinajului este cel al împărţirii bunurilor după despărţire, care se face diferit faţă de divorţ, unde împărţirea nu necesită deschiderea unor procese separate faţă de cel de divorţ.
  • Proprietatea “pe cote părţi” este caracteristică concubinajului în cazul dobândirii bunurilor în comun, în caz contrar, fiecare concubin este prezumat ca deţinător unic al bunurilor dobândite.
  • În absenţa probelor care să ateste dobândirea în comun a bunurilor, există posibilitatea de a nu fi considerat proprietar.
  • Din punct de vedere al moştenirii, concubinii nu au dreptul de a intra în posesia bunurilor concubinului decedat decât dacă acesta a făcut un testament prin care îi lasă concubinului anumite bunuri.
  • În ceea ce priveşte statutul copiilor născuţi din concubinaj, aceştia se bucură de aceleaşi drepturi ca şi copiii născuţi din căsătorie.
  • De asemenea, regimul juridic al construcţiilor ridicate de concubini diferă dacă unul dintre aceştia a ridicat o construcţie pe terenul proprietatea celuilalt, fără consimţământul proprietarului terenului. În acest caz, construcţia poate deveni proprietatea concubinului proprietar al terenului, constructorul concubin având dreptul la o creanţă egală cu valoarea contribuţiei sale.

Ce este concubinajul?

Concubinajul este convieţuirea unui bărbat cu o femeie fără îndeplinirea unor forme legale, cum ar fi logodna sau căsătoria. Mai poartă şi denumirea de “convieţuire nelegitimă”.

SURSA:  Libertatea.ro

Recomandările redacției