televizor_reparatiiŢi se opreşte des alimentarea cu energie electrică a casei? Pe lângă disconfortul creat de acest lucru există riscul să se strice şi televizorul, frigiderul sau alte aparate electrice.

Pentru a obţine despăgubiri în cazul în care ţi se defectează anumite aparate electrice din vina distribuitorului de energie electrică trebuie să transmiţi o sesizare scrisă acestuia. Reclamaţia se poate transmite prin poştă, fax, website sau te poţi prezenta la centrele de relaţii cu clienţii ale furnizorului de energie electrică. În sesizare trebuie să menţionezi: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, ora şi data la care a intervenit defecţiunea, receptoarele electrice care au fost deteriorate.

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Pentru acordarea de despăgubiri trebuie:

• să deţii un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare la data producerii daunei;
• să fii plătitor(oare) de abonament radio/TV, pentru situaţia în care se reclamă defecţiuni la aparatele de radio sau la televizoare;
• să anunţi, în scris, furnizorul de energie electrică/operatorul de distribuţie în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data producerii şocului de tensiune care a dus la deteriorarea receptoarelor electrice.

Cum se acordă despăgubirile

Se va deplasa o comisie la tine acasă pentru a constata şi a analiza cele menţionate în sesizare şi şi va verifica dacă receptoarele electrocasnice defecte au fost omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite prevăzute cu protecţii la scurtcircuit şi supracurenţi, corect dimensionate, corespunzătoare prescripţiilor tehnice în vigoare; dacă instalaţia electrică interioară se află într-o stare corespunzătoare, în conformitate cu prescripţiile tehnice.

Ce documente trebuie prezentate

• chitanţele şi facturile fiscale de achiziţie, respectiv dovada dreptului de proprietate a aparatelor electrocasnice deteriorate, în original;
• chitanţele şi facturile fiscale, în original, în care sunt menţionate sumele plătite la o unitate autorizată să repare receptoare electrocasnice în termen de 60 de zile de la producerea şocului de tensiune.

Cum vei primi banii

Ţi se va comunica locaţia unde vei depune documentaţia şi ţi se vor solicita date pentru stabilirea modalităţii de plată: date personale, contul bancar, banca etc. Documentaţia poate fi trimisă prin poştă sau poate fi depusă personal la sediul indicat în corespondenţa menţionată anterior.

SURSA: Libertatea.ro

Recomandările redacției