acte_documenteO cititoare a vrut ca după divorţ să păstreze numele soţului, ceea ce a şi obţinut în instanţă. Acum, ar dori să revină la numele avut înaintea căsătoriei.

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele şi e un atribut de identificare a persoanei fizice, alături de domiciliu şi de starea civilă. Numele de familie poate fi schimbat prin modificări ale stării civile sau pe cale administrativă.

La încheierea căsătoriei, soţii pot conveni să-şi păstreze fiecare numele, să poarte numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilat soţ să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei.

Dacă ulterior însă un soţ doreşte să revină la numele avut dinaintea căsătoriei, trebuie să recurgă la procedura schimbării numelui de familie pe cale administrativă, prevăzută de O.G. nr.41/2003, care cuprinde o serie de situaţii.

Care sunt paşii de urmat

– Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere motivată la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (oficiile de stare civilă), însoţită de copii legalizate ale actelor de stare civilă, un exemplar din Monitorul Oficial (în care s-a publicat cererea de schimbare a numelui), cazierul fiscal şi judiciar, taxe şi orice alte acte justificative.

– Autorităţile dispun înscrierea schimbării numelui, prin menţiune, pe marginea actului de naştere, ca şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul, precum şi transmiterea unei comunicări cu privire la schimbarea numelui către alte autorităţi competente.

– Astfel, persoana care a obţinut schimbarea numelui pe cale administrativă trebuie să facă ulterior şi demersurile necesare pentru schimbarea documentelor relevante (CI, permis de conducere – dacă este cazul -, paşaport etc.).

– Alte acte care-i poartă numele (acte proprietate, contracte etc.) nu este necesar să fie modificate, însă este recomandat ca o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui să fie trimisă acestor instituţii.

SURSA:  Libertatea.ro

Recomandările redacției