Circa 16.500 de per­soa­ne aveau la sfâr­şitul anului tre­cut depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumulată de 16,2 miliarde de lei (echivalentul a 3,7 mld. euro) potrivit celor mai recente date publicate de Fondul de Garantare a Depozitelor.

Depozitele bancare sunt ga­ran­tate în cazul falimentului in­sti­tuţiei de credit doar în limita a 100.000 de euro, riscul pentru su­me­le care depăşec acest plafon fi­ind asumat integral de către client.

Numărul deponenţilor care au în cont sume de peste 100.000 de euro a crescut cu 30% în ultimii doi ani, dar volumul total al depozitelor a scăzut cu echi­va­lentul a 200 mil. euro, astfel că va­loarea medie a unui depozit s-a redus de la peste 300.000 de euro la circa 225.000 de euro.

Aceasta înseamnă că o parte din clienţi şi-au împărţit econo­mi­ile în depozite mai mici pentru a intra sub schema de garantare, în timp ce alţii au ales plasamente mai profitabile.

„Scăderea valorii medii a unor depozite s-ar putea datora plasa­men­telor alterna­tive pe care cli­en­ţii de private ban­king le gă­sesc acum în oferta băn­cilor. Plasa­men­tele în aur, obli­ga­ţiuni de stat, ac­ţiuni tran­zac­ţio­nate pe bur­să sau cer­ti­fi­cate ca­re ur­mă­resc evo­luţia unui activ suport sunt produse mai sofisticate decât depo­zitele bancare, care răspund şi altor tipuri de nevoi şi care pot oferi ran­da­mente su­pe­rioare”, consi­de­ră Eugen Sinca, analist-şef al BCR.

 

Sursa: Media Fax Economic

Recomandările redacției