Căminul Cultural din Bata a găzduit ieri, 15 ianuarie, tradiţionalul cenaclu-spectacol organizat an de an de elevii bătani, la iniţiativa deosebitelor cadre didactice din şcolile comunei: din Bata şi din Ţela, Delia Micurescu fiind coordonatorul principal. Aşa se face că şi ieri s-au strâns laolaltă elevi, dascăli, părinţi şi notabilităţile comunei dar şi mulţi localnici spre a omagia şi sărbători spiritul marelui Mihai Eminescu „poetul nepereche“.
Manifestarea a debutat cu rostirile unor dascăli – dintre cei ce luminează minţile micilor bătani, fireşte, printre care şi directorul Şcolii Generale „Patrichie Popescu“ din Bata dar nu numai – despre opera poetului dar şi despre o parte din biografia lui, evidenţiindu-se şi perioada de revizor şcolar.   S-a amintit şi despre prietenia cu Ion Creangă, prietenie care ne-a îmbogăţit cu nepieritoarele „Amintiri din copilărie“.
Manifestarea a avut ambientul unui cenaclu literar, structurat oarecum pe vârste şi afinităţi spirituale. Astfel fiecare din cei circa 150 de elevi şi mici grădinari prezenţi au rostit dar mai ales au citit versuri din atât de vasta şi diversa creaţie eminesciană. Au putut fi ascultate versuri din poeziile: Somnoroase păsărele, Ce te legeni, Reve­dere, La mijloc de codru, Colinde, colinde dar şi momente literar-muzical-coregrafice.     S-au rostit versuri, s-au cântat versuri din celebrele poeme: O, mamă, Pe lângă plopii fără soţ, Mai am un singur dor, Sara pe deal, O rămâi, Ce te legeni dar şi din Scrisoarea a III-a, Glossă ş.a. Eleva Daniela Cocan a prezentat un eseu ori­ginal cu aceeaşi tematică.
Au putut fi auzite şi versurile unor autori moderni în care este oglindită opera eminesciană. De asemenea, pentru a ne apropia şi mai mult de epoca modernă, Cătălin Cordoş a realizat şi prezentat o minibiografie în format electronic – power point.
Momente cu totul aparte au fost cele în care profesorul Gheorghe Mihăiescu a recitat cea mai recentă poezie a sa intitulată „Iarna pe drumuri“, inspirată de frumuseţea deo­sebită a locurilor bătane acoperite de prima zăpadă a acestei ierni.
Neobosita învăţătoare Delia Micu­rescu – implicată total în realizarea acestui deosebit cenaclu a prezentat şi un eseu tematic.
Poemul Luceafărul a putut fi auzit în interpretarea unui numeros grup de elevi şi a încheiat minunata paradă    poetică a cititorilor-şcolari de poezie eminesciană. Manifestarea a fost răsplătită de auditoriu cu ropote de aplauze, semn că geniul poeziei marelui poet este la fel de viu şi de iubit şi astăzi la fel ca acum un secol şi ceva.
Ar mai fi de spus că toată partea tehnică a întregului cenaclu l-a avut ca tehnician pe viceprimarul Ladislau Heleport.

Recomandările redacției