centru[1]Centrul Municipal de Cultură Arad va fi înființat la Arad cu scopul principal de a susține activitățile pentru depunerea candidaturii orașului în vederea obţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, dar și de a dezvolta programe și proiecte culturale în oraș.

Consilierii locali au aprobat, în ultima ședință ordinară, un proiect de hotărâre privind înființarea centrului, acesta urmând să aibă sediul în clădirea de pe Bulevardul Revoluției, nr. 97, unde a funcționat Direcția Venituri a Primăriei.

Finanţarea serviciului se va asigura din bugetul local şi din alte surse atrase conform legii.

Potrivit hotărârii aprobate de consilierii locali, misiunea asumată de Centrul Municipal de Cultură Arad este aceea de promovare a valorilor culturale şi spirituale autohtone, de implementare a acestora în circuitul de valori europene şi internaţionale.

„Centrul se va ocupa de întocmirea documentaţiei pentru depunerea candidaturii orașului Arad în vederea obţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. (…) Centrul își va corela activităţile cu cerinţele publicului arădean, va urmări satisfacerea nevoilor culturale, spirituale, sportive şi recreative prin realizarea de activităţi, proiecte și programe cultural-artistice, în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare“, se precizează în hotărârea adoptată de CLM.

În hotărârea privind înființarea centrului se precizează că acesta va trebui să aibă în vedere trei categorii de obiective: cultural-artistice, educativ-formative și de reprezentare şi imagine.

„Obiectivul cultural-artistic trebuie să aibă la bază conservarea tradiţiilor cultural-artistice şi spirituale aradene și includerea acestora în circuitul de valori culturale universale, satisfacerea nevoilor cultural-artistice şi de divertisment în comunitatea arădeană prin organizarea de festivaluri, concerte şi spectacole în diverse locații din municipiul Arad, promovarea tinerelor talente, păstrarea şi cultivarea specificului local şi zonal, transformarea oraşului Arad într-un pol de atracţie culturală în zona de vest a României prin valorificarea întregului potenţial artistic“, se mai specifică în hotărâre.

Obiectivul educativ-formativ se referă la acordarea unei atenţii deosebite formării spectatorilor tineri, prin comunicare şi mesaj direcţionat, creându-se în felul acesta premisele pentru un public statornic şi fidel pe o perioadă lungă de timp. Prin obiectivul de reprezentare şi imagine se va promova imaginea municipiului Arad în țară şi peste hotare, se vor atrage valorilor artistice autentice, se va conserva și promova, prin strategia de organizare a activităţilor proprii, identitatea locală multiculturală.

 

20 de angajați

 

Centrul Municipal de Cultură Arad va avea 20 de angajați, 3 cu funcții de conducere și 17 cu funcții de execuție.

Personalul este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, provenit din reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad şi

de la Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ Arad, dar și de la Compartimentul Administrare Clădirea „Preparandiei”.

Recomandările redacției