bani_moneyAjutorul de deces a fost majorat cu peste o sută de lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului, odată cu intrarea în vigoare a bugetului de asigurări sociale pentru anul 2013.

Actul normativ majorează cu peste 100 de lei câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de care se stabileşte şi valoarea ajutorului de deces care poate fi acordat în acest an. Astfel, câştigul salarial mediu prevăzut pentru anul în curs este 2.223 de lei, faţă de 2.117 lei, în 2012. În aceste condiţii şi cuantumul ajutorului de deces se va majora tot până la 2.223 de lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului. Potrivit Casei Naţionale de Pensii Publice, ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi care se află, la data morţii, în întreţinerea titularului. În acest ultim caz, ajutorul de înmormântare va fi în 2013 de 1.112 lei, faţă de 1.059 de lei, cât era anul trecu.

De asemenea, ajutorul de înmormântare se acordă unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, orice altă persoană care susţine cu acte că a plătit toate sumele necesare înhumării.

Sursa:  Libertatea.ro

Recomandările redacției