Aproape 5,4 milioane de lei, atât a prevăzut în buget Consiliul Judeţean, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. Aceşti bani sunt destinaţi investiţiilor pe proiecte finanţate din fonduri ne­rambursabile.
Astfel, din cei aproape 5,4 mili­oane de lei, aproape trei milioane de lei provin de la Uniunea Europeană, pe diferite proiecte iar o sumă de 370.000 de lei este de la bugetul de stat. Peste două milioane de lei provin din vărsăminte din secţiunea de func­ţionare a bugetului şi din excedent bugetar pe anul trecut.
Astfel, pentru extinderea Centrului de Criză din municipiu, din strada Udrea sunt necesari aproape trei mi­lioane de lei, proiectul fiind finanţat FEDR. Pentru înfiinţarea unui centru multifunţional pentru consiliere şi edu­caţie pentru copii care săvârşesc fapte penale sunt necesari alţi 1.060.000 de lei. „Dezvoltare de structuri ale eco­nomiei sociale regiunile NV, SV Oltenia, Vest“ un alt proiect al DGASPC absoarbe 900.000 de leim, iar „Egalitatea de şanse la o viaţă împlinită”, încă aproa­pe jumătate de million de lei.

Recomandările redacției