cjpCasa Judeţeană de Pensii face precizări valabile pentru persoanele cu handicap. Certificatele de încadrare în grad de handicap nerevizuibil, emise de către comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi beneficiare de indemnizaţie pentru persoane cu handicap sunt valabile doar la instituiţia care a emis certificatul. „Pentru a nu pierde pensia în luna în care nu se prezintă la revizuirea medicală facem precizarea că: în conformitate cu prevederile din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi trei ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară”, se precizează într-un comunicat emis de Casa de Pensii. Se precizează că neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna urmatoare celei în care era prevazută revizuirea medicală.

Recomandările redacției