S-a ajuns la concluzia că afișarea numelui la avizierele asociațiilor de proprietari ar putea încălca protecția datelor cu caracter personal. Măsura nu este pe placul tuturor. Din cauza situațiilor recent apărute cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în asociațiile de proprietari, ULAL Arad dorește să clarifice regulile, care se aplică pentru utilizarea acestorinformații.„Pornesc de la faptul că legea care guvernează asociațiile de proprietari este Legea 196/2018. Și, conform legislației în vigoare, există articole care vizează în mod expres afișarea numelor proprietarilor din cadrul asociației pe lista de cheltuieli. Pe de altă parte, lista de cheltuieli este un document official, care se afișează pe spațiul privat al asociatiei, iar nu public. Recomandarea noastră în ceea ce privește numirea proprietarilor în lista de cheltuieli este utilizarea doar a numelui și a inițialei prenumelui proprietarului“, spune Dorina Lupșe, președinta U.L.A.L. Arad. De altfel, niciodată nu s-au afișat CNP-ul locatarului , ori alte date cu caracter personal. Reprezentata organizației arădene adaugă: „Cu privire la alte documente, care există în asociațiile de proprietari facem următoarea precizare: toate contractele oficiale, precum și contractele de muncă ale salariațiilor sau membrilor asociației de proprietari trebuie ținute sub cheie, în arhiva asociației. Acestea reprezintă documente, care au date cu caracter personal și care conțin mai multe elemente de identificare, documente la care trebuie, să aibă accces o singură persoană, desemnată. Noi și juriștii noștri spunem că nu reprezintă o încălcare a legii de protejare a datelor cu caracter personal acele notări, în care apare un singur element din datele cu caracter personal. Ceea ce este interzis însă, este ca asociația de proprietari să solicite și să dețină copii ale documentelor personale ale proprietarilor și membrilor asociației cum ar fi: cartea de identitate, pașaport, contractul de proprietate. Menționăm faptul că notificarea proprietarilor dintr-o asociație de proprietari, atât în lista de cheltuieli, cât și în alte notificări este obligatorie. Există multiple situații în care administratorii de condominii sau președinții au obligația de a face referire și de a numi în mod direct proprietarii, de exemplu în caz de neplată a cotelor de contribuție“.Astfel, potrivit Legii nr. 196/2018 art. 78 în paragraful 1, se spune : „Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe“. În final, Dorina Lupșe, președintele U.L.A.L.Arad a conchis: „Ar mai fi și alte exemple, dar nu vreau să plictisesc lumea. Cele date zic că sunt grăitoare. Nu în ultimul rân, aș mai remarca un aspect: la noi în România, nu de puține ori, când se emite o lege nu se ține cont cu care alte acte normative mai vechi interacționează. Adică ar trebui să fie o armonizare a acestora , nu să intre în coliziune“.

Recomandările redacției