SONY DSCPotrivit unui raport întocmit pentru prima parte a anului, comisarii arădeni de la Protecţia Consumatorilor au scos de pe piaţă produse în valoare de peste 1,2 mi­lioane de lei. Asta, în condiţiile în care, va­loarea produselor şi serviciilor necon­forme controlate a fost de 1.227.213 lei, dintre care, cele de provenienţă extracomunitară au avut o valoare de 945.196 lei. „Valoarea mărfurilor oprite temporar de la comercializare până la remedie­rea deficienţelor a fost de 1.207.481 lei. Valoarea mărfurilor oprite definitiv de la comercializare şi retrase din circuitul consumului uman a fost de 19.732 lei (produse nealimentare cu termen de valabilitate/data de minimă durabilitate depăşit, produse alimen­tare cu data limită de consum/data durabilităţii minimale depăşită, produse alimentare cu modificări organo­- leptice, produse cosmetice, textile şi încălţăminte contrafăcute)”, se arată în raport. Acţiunile de control ale comi­sarilor s-au soldat cu întocmirea a 1.104 de procese verbale de contravenţie, cele mai multe, 359, fiind întocmite pentru diverse nereguli găsite la produsele alimentare. „Având la bază mijloacele instituite de lege, am acţionat pentru depistarea şi sancţionarea comportamentului abuziv al unor operatori economici în relaţiile cu consumatorii, fiind încheiate un număr de 652 procese verbale de contravenţie, prin care au fost aplicate amenzi contraven­ţio­nale. […] Valoarea amenzilor aplicate a fost în sumă de 2.241.900 lei şi va­loarea vărsămintelor la buget în sumă de 219.400 lei, valoarea amenzilor încasate operativ fiind de 189.150 lei (14.550 lei/comisar)”, se mai arată în raport.
În primele cinci luni ale anului au fost înregistrate 348 de sesizări şi reclamaţii, dintre care 88 au fost întemeiate, iar 108 neîntemeiate. Cele mai reclamate produse şi servicii au fost: telefonie fixă şi mobilă cu 42 de reclamaţii (12%); servicii TV cablu şi internet, 35 reclamaţii (10%); furnizare energie termică şi apă caldă menajeră, 28 reclamaţii (8%) etc.

Recomandările redacției