Masterplanul pe apă-canal continuă cu investiţii la Pecica, unde urmează să fie construită o staţie de epurare. Contractul de lucrări a fost parafat deja de Compania de Apă Arad.
Compania de Apă a anunţat semna­rea celui de-al nouălea contract de lucrări din cadrul proiectului major de apă şi canalizare al judeţului Arad. Este vorba de „staţie de epurare Pecica”, din cadrul pro­iectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din ju­de- ţul Arad”, cofinanţat din Fondul de Coezi­une prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, al cărui beneficiar este operato­rul regional S.C. Compania de Apă Arad S. A.
Contractul a fost atribuit, prin licitaţie deschisă, Asocierii SC Hidroconstrucţia SA – SC Probit SRL. Valoarea totală a investiţiei este de 15.017.471 milioane de lei, urmând ca lucrările să se deruleze pe o perioadă de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. În urma construirii acestei staţii de epurare, populaţia deservită va fi de 14.000 de locuitori.
Proiectul – Extinderea şi moderniza­rea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad – AQUA PROJECT ARAD este implementat pe teritoriul a 13 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului, contribuind esenţial la dezvoltarea unui sistem modern şi conform cu normele europene, îmbunătăţind totodată şi serviciile pres­tate de S.C: Compania de Apă Arad S.A. Valoarea totală a proiectului este de 577.492.535 de lei fără TVA, din care 76,48 la sută reprezintă contribuţia nerambur­sabilă a Uniunii Europene, 11,7 la sută cea a Guvernului României, iar 1,8 la sută contribuţia autorităţilor locale din aria proiectului. Un procent de 10,02 la sută din proiect este asigurat de S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin împrumut bancar garantat de Consiliul Judeţean Arad.

Recomandările redacției