primaria PaulisCu sprijinul Consiliului Județean Arad și al Companiei de Apă Arad au fost semnate contractele pentru mega-proiectele de apă-canal ce prevăd două investiții. Redăm o primă parte a descrierii acestor investiții; astfel, acestea sunt: 1) „Construcția Stației de Epurare la Păuliș“, amplasată pe o supra­față de 10.000 mp, în valoare de 10.482.000 lei și 2) „Reabilitarea conductei de apă și introducerea canalizării în localitatea Păuliș“.
Astfel, „Proiectul de extindere și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad”, este proiect cofinanțat din fondul de coeziune prin Programul Opera­țional Sectorial „Mediu”, beneficiar fiind operatorul regional SC Compania de Apă Arad SA și comuna Păuliș. Lucrările au fost atribuite pentru „Stația de Epurare de la Păuliș” prin licitație deschisă „Asociației SC Radexim Trans SRL-SC Adiss SA-SC Tisoti Exim SRL și se vor relua pe o perioadă de 14 luni, începând cu data semnării contractului. Este un contract de tip proiectare-execuție și cuprinde proiecta­rea de detaliu și execuția lucrărilor civile a instalațiilor mecanice și electrice, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente pentru stația de epurare și presupune constucția unei stații de epurare noi în localitatea Păuliș, proiectată pentru o populație de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi.
Stația va deservi populația din localitățile Păuliș, Sâmbăteni, Miniș, Cuvin. Proiectul POS Mediu se va derula până în 2015 cuprinzând 76,48% contribuția neramburasabilă a UE, 11.70% cea a Guvernului României iar 1.80% contribuția       autorităților locale. Din aria proiectului (comuna Păuliș, comuna Ghio­roc) diferența de 10.02 % fiind obtinută de SC Compania de Apă Arad SA prin credit bancar garantat de Consiliul Județean Arad. Proiectele sunt cofinanțate din fondul de coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, axa prioritara 1: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă uzată. (Va urma)

Recomandările redacției