COMUNICAT DE PRESĂ

0
200

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru Măsura 1.5 / 6C – „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe”

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) “Podgoria Miniș-Măderat”, beneficiară a contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014-2020, pentru implementarea sub-măsurilor 19.2 și 19.4 anunță pe toți cei interesați că va deschide apelul pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul măsurii atipice 1.5 / 6C – „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe”, începând cu data de 30.07.2021, termenul limită pentru primirea acestora fiind 10.09.2021.

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat pe măsura 1.5 / 6C – „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe” sunt:

– Entităţi publice, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), APL (Autorități Publice Locale), Organizații Non Guvernamentale – O.N.G.-uri din comune și orașe aflate în teritoriul LEADER Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

– Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Fondurile publice disponibile pentru măsura 1.5 / 6C – „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe” sunt de 74.403 euro, conform Planului de finanțare aprobat. Fondurile publice disponibile pentru această sesiune sunt de 74.403 euro, iar suma maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 1.5/6C este de 74.403 euro.

Rata sprijinului (intensitatea sprijinului) va fi după cum urmează:

– pentru proiectele generatoare de venit, sprijinul public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile;

– pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică, sprijinul public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile;

– pentru proiectele negeneratoare de venit, sprijinul public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

10.09.2021;

sediul GAL PMM din comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 1.5/6C din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Podgoria Miniș-Măderat sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent măsurii, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul – Sesiuni de finanțare, sub-meniul – Prezentare măsuri.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” situat în comuna ŞIRIA, strada 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340. Informații suplimentare pot fi furnizate și la telefon 0257.384.040 sau 0728.042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de Luni până Vineri.

                Vă putem oferi la sediul GAL o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.