Societatea PRIMA IMPEX SRL, cod de identificare fiscală 9532435, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/279/1997, cu sediul Mun. Arad, Romania, str. Miorita, nr 52b, Jud. Arad, a finalizat activitatile implementare a proiectului aferent codului SMIS > 159569, intitulat: „DEZVOLTARE PRIMA IMPEX” cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-
2020, în data de 31.12.2023.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3764008.89 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional
Competitivitate este de 2446605 lei, echivalentă cu 65 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

● Retehnologizarea companiei cu 6 număr utilaje sau set de echipamente
● Dotarea cu buldoexcavatoare, excavator, mini incarcator, echipament
subtraversare si pompa de vacuumare electrica.
● Creșterea productivității muncii cu minimum 15%, în anul 3 de
sustenabilitate a investiției, față de anul 2021].
● Achizitia de echipamente care respecta principiile DNSH

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.
Date de contact beneficiar:
Persoană de contact:
POP IOSIF-ALEXANDRU
TEL: 0721434584

Lasă un răspuns

Recomandările redacției