În urmă cu mai bine de o săptămână a avut loc la Bata o întâlnire între reprezentanţi APIA şi localnici din comună, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale. Instruirea realizată de APIA Arad – centrul Săvârşin, la Bata au făcut referire la unele formalităţi pentru acordarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene.
Prezentăm acum partea a doua – capitolele „Obligaţii“ şi „Documen­tele necesare“ – a instrucţiunilor discutate cu agricultorii bătani, după ce am prezentat informaţii despre: Schemele/măsurile de sprijin; Perioada de depunere a cererii; Condiţii generale în numărul trecut.
Obligaţiile solicitantului
– Să depui o singură cerere de sprijin la centrul local/judeţean APIAunde eşti arondat;
– Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă exploatată;
– Să declari corect toate supra­feţele şi culturile;
– Să te prezinţi la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest lucru;
– Să declari toate parcelele agricole şi să respecţi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu(GAEC) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste condiţii atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea şi caracterul repetat al nerespectării acestora;
– Pentru acordarea sprijinului pe suprafaţă, trebuie, de asemenea, să respecţi Cerinţele Statutare de Management (SMR);
– Să permiţi efectuarea controalelor, de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens. În caz contrar, poţi fi exclus de la plată!
Documentele necesare
La cererea de sprijin trebuie ataşate următoarele:
– Copie CI/BI, paşaport;
– Dovadă cont bancaractiv;
– Dacă eşti persoană juridică – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/desem­narea unui administrator, după caz, în original;
– Dacă eşti administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), trebuie să prezinţi şi contractul de societate;
– Dacă depui cererea printr-un împuternicit, acesta trebuie să prezinte documentul de împuternicire valid şi copia după CI/BI personal. De asemenea, ataşează la dosar şi copia după CI/BI a titularului cererii;
– Dacă utilizezi apă pentru irigaţii şi eşti selectat la control pe teren vei depune dovada dreptului de utilizare a apei;
– În situaţia în care declari că utilizezi suprafeţe de pajişti sau suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în Campania anterioară, trebuie să prezinţi documentele doveditoare ale dreptului de utilizare;
– Pentru suprafeţele de păşuni comunale, trebuie să depui declaraţiile de eligibilitate din formularul de cerere, după caz;
– În cazul accesării Pachetului 5 – agricultură ecologică, trebuie anexate următoarele documente:
– Copie a contractului încheiat între organiasmul de inspecţie  şi certificare şi beneficiar,
– Copie după fişa de înregistrare a beneficiaruluiîn agricultură ecologică;
– Copie după certificatul de conformitate sau master calificat.
– Dosarul cererii cuprinde şi documentele aferentePNDC şi cele aferente măsurilor de dezvoltare rurală, după caz.
Dacă nu se respectă toate condiţiile şi obligaţiile ca revin conform documentaţiilor, se aplică sancţiuni sau chiar se poate trece la excluderea de la plată.

Recomandările redacției