SyntekExifImageTitleÎn cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, care a avut loc în data de 19 decembrie, a fost analizată propu­nerea de rețea școlară, transmisă de Primăria Arad. În urma analizei, Consiliul de Administrație al ISJ Arad a luat hotătârea de a nu emite avizul conform, întrucât nu este de acord cu propunerea Consiliului Local, privind separarea claselor gimnaziale şi primare ale fostei Şcoli Gimnaziale nr.6 de Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad.
„Hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Arad se fundamentează pe aceleași criterii care au stat la baza fuziunii celor două unități, în scopul eficientizării gestionării resurselor umane și financiare, precum și a bazei materiale a celor două unități școlare, fuziunea fiind la aceea dată aprobată de autoritatea locală. Precizăm că avizul conform al ISJ Arad este obligatoriu. Asemenea avize sunt expres prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate, respectiv hotărârea Consiliului Local“, susţine prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
În cadrul reţelei şcolare propuse de conducerea Primăriei Arad spre aprobare în şedinţa CLM de astăzi, se urmăreşte separarea Şcolii Generale nr. 6 de Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului şi reînfiinţarea Şcolii Gimnaziale nr. 6 Arad (fosta Şcoală Generală nr. 6)  ca unitate de sine stătătoare cu personalitate juridică. De asemenea, Primăria a ajuns, se pare, la o înţelegere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi este de acord ca Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad să fuzioneze prin absorb­ţie cu Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad urmând să rămână ca unitate cu personalitate juridică Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad.
Conform Primăriei, propunerea de separare a Şcolii Generale nr. 6 de Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului şi reînfiinţarea Şcolii Gimnaziale nr. 6 Arad (fosta Şcoală Generală nr. 6)  ca unitate de sine stătătoare cu personalitate juridică vine în întâmpinarea rezolvării numeroaselor disfuncţionalităţi care afectează buna organizare a unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad şi implicit interesele beneficiarilor direcţi respectiv elevii din ciclul primar şi cei din ciclul gimnazial precum şi al cadrelor didactice.

Recomandările redacției