OLYMPUS DIGITAL CAMERACa urmare a numeroaselor exemple apărute în mass-media referitoare la condiţiile igienico-sanitare precare din unele unităţi sanitare, Ministerul Sănătăţii a demarat la începutul acestei luni o amplă acţiune de control în toate spitalele din ţară. Ministrul Sănătăţii consideră că, indiferent de situaţia sistemului sanitar românesc, în prezent, ne­sa­tisfăcător atât pentru pacienţi, cadre medi­cale, cât şi pentru autorităţi, un standard elementar de curăţenie şi igienă trebuie asigurat de către toţi managerii unităţilor sanitare, fapt care ar demonstra respect atât faţă de profesioniştii din sistem cât şi faţă de pacienţi.
În urma controlului, activitatea din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a fost apreciată de minister. „Am ieşit foarte bine la acest control. Am fost felicitaţi pentru modul în care reuşim să gestio­năm situaţia nu doar în ceea ce priveşte igiena, ci şi pentru întreaga activitate.  Pentru prima oară în istoria Aradului s-a reuşit rezolvarea situaţiei clădirilor. Secţia TBC a fost ridicată, iar Psihiatria a fost cumpărată. Cu ajutorul Consiliului Judeţean Arad s-au realizat investiţii uriaşe în acest spital, care se afla la marginea prăpastiei. De asemenea, apreciez şi personalul medical al spitalului, care a de­monstrat receptivitate şi promptitudine pe întreaga derulare a controlului. Rezultatele acestui control vor conta foarte mult şi la procesul de stabilire al gradului de competenţă al spitalului nostru“, ne-a declarat dr. Teodora Olariu, managerul Spitalului Judeţean.
În următoarele două luni vor urma acţiuni de recontrol şi de rezolvare a problemelor acolo unde este cazul. Acţiunea are următoarele obiective: verificarea normelor pri­vind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare –  starea igienico-sanitară pe fiecare secţie în parte, blocurile operatorii, sălile de mese, locul în care se depozitează lenjeria curată şi materialele sanitare, dotarea cu materiale de igienă personală, respectarea normelor de amplasare a paturilor, respectarea normelor privind grupurile sanitare, spaţii frigorifice şi monitorizarea temperaturii, farmacia, laboratoarele, staţia de sterilizare şi respectarea etapelor sterilizării, respectarea normelor la nivelul spălătoriei, depozitarea reactivilor şi mediilor de cultură; verificarea blocului alimentar; verificarea respectarii normelor de supraveghere, de prevenire si control al infectiilor nosocomiale , dacă există cazuri, câte au fost raportate şi care sunt măsurile care se vor lua – planuri individuale, cu responsa­bilităţi concrete; verificarea modului de apro­vizionare cu materiale de curăţenie şi pro­duse biocide, cantităţi, stocuri, referate achiziţii, condiţii de depozitare, mod de efectuare, personal abilitat, avize pentru produse biocide; verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile sanitare; verificarea protecţiei contra insectelor şi a rozătoarelor, dar şi modul de efectuare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare; verificarea controlului personalului; verificarea respectării prevederilor privind fumatul; asigurarea utili­tăţilor – iluminat, ventilaţie, încălzire, apă curentă, calitatea apei, evacuarea apei uzate, instalaţii de oxigen, verificarea stării tehnice a aparaturii şi verificarea structurii spitalului: tipul unităţii – dacă este monobloc sau pavilionar, structura de funcționare, circuite funcționale separate, legături funcționale, între secţii şi alte servicii şi utilităţi, documente privind înfiinţarea şi funcționarea unităţii sanitare, autorizaţia sanitară de funcţionare, numărul de paturi.

Recomandările redacției