În municipiul Arad, agentul termic pentru încălzirea locuințelor și apa caldă menajeră se asigură în sistem centralizat de către SC CET Hidrocarburi SA. În prezent agentul termic se produce cu două CAF -uri de câte 116 MW fiecare, cu mențiunea că acestea nu funcționează la capacitate pentru asigurarea necesarului de consum al abonaților. Instalațiile sunt vechi, cu un număr mare de ore de funcționare, au randamente scăzute și costuri de producere a Gcal mari. Conform  cu  „Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020-2030″, care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.95/2020, se propun o serie de investiții pentru  eficientizarea și optimizarea sistemului. Una din investițiile propuse este înlocuirea cazanelor existente cu trei CAF -uri a câte 35 MW fiecare.Prin instalarea cazanelor se urmărește conformarea la noile cerințe de mediu conform Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale , transpusă în legislația românească prin Legea 278/2013. În acest sens a fost întocmită documentația -faza DALI, care se supune aprobării. Obiectivul principal al proiectului este eficientizarea sistemului SACET Arad, pentru ca beneficiarilor acestui serviciu să li se asigure un confort termic adecvat, costuri reduse pentru încălzirea locuințelor și un mediu curat , fără noxe.  Obiectivele urmărite prin instalarea cazanelor de apă fierbinte pe gaz sunt :evitarea opririi forțată a funcționării celor două cazane existente la CET Hidrocarburi; evitarea sistării furnizării de energie termică populației și creșterea eficienței energetice;  reducerea costurilor pentru încălzirea locuințelor legate la sistemul centralizat de încălzire;  protejarea mediului natural și sănătatea populației . Proiectantul recomandă instalarea a trei cazane de apă fierbinte cu puterea de 35 MW fiecare, cu funcționare pe gaze naturale. Producerea energiei termice pentru termoficare se face în concordanță cu Strategia de alimentare cu energie termică a Muncipiului Arad 2020 – 2030.  Instalarea acestor trei cazane asigură acoperirea necesarului de căldură pentru termoficare și posibilitatea de a prelua noi consumatori în sistem. Valoarea totală a investiţiei  este de  34.121.995,56 lei (cu TVA) . Se estimează că aceste Cazane de apă fierbinte   (CAF )cu funcționare pe gaze naturale vor avea un randament de 95%. Astfel se vor face importante  reduceri de consum de combustibil, dar și o semnificativă reducere a emisiilor de dioxid de  carbon, precum și a noxelor. Durata de realizare a investiției este de 12 luni. „Faţă de cele de mai sus considerăm oportună pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție :DALI – Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”, se spune în proiectul de hotărâre. Acesta va fi supus votului consilierilor municipali în ședința de vineri, 9 octombrie.

Recomandările redacției