tribunal primaUn arădean a cerut sprijin de la   Avocatul Poporului susţinând că i s-a încălcat dreptul la petiţionare. Bărbatul a fost foarte nemulţumit din cauză că reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii nu i-au răspuns la o plângere deşi au trecut şase luni de când aceasta a fost formulată. „Claudiu (nume fictiv) din Arad s-a adresat Biroului Teritorial Timişoara al instituţiei Avocatului Poporului în legătură cu încălcarea prevederilor ar­­ticolului 51 din Constituţia Româ­niei referitor la dreptul la peti­ţionare. În acest sens petentul ne-a relatat că, în luna ianuarie 2012, a expediat prin scrisoare recomandată o sesizare împotriva unui judecător, într-un dosar la Tribu­nalul Arad, Secţia Penală, către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), sesizarea fiind înregistrată la Biroul de Relaţii cu publicul al CSM. Petentul precizează că, în răspunsul pri­mit în data de 6 februarie 2012, i se comunica faptul că pe­tiţia sa a fost transmisă Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consi­liului Superior al Magistraturii, de unde urmează a primi răspuns”, susţine Roxana Marcu, coordonatorul Biroului Teritorial Timi­şoara al Avocatului Poporului. Aceasta a ţinut să precizeze că Ordonanţa Guvernului numărul 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, termenul legal de solu­ţionare este de 30 de zile, care poate fi prelungit cu maxim 15 zile, în situaţia în care aspectele semnalate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită.  „Mai mult, articolul 6 ali­neatul (3) coroborat cu articolul 14 din aceeaşi ordonanţă, instituie obli­gaţia compartimentului de relaţii cu publicul de a urmări solu­ţionarea şi redactarea în termen a răspunsului şi prin întocmirea unui raport semestrial privind activitatea proprie a instituţiei de solu­ţionare a petiţiilor. Faţă de cele precizate mai sus, în conformitate cu dispoziţiile articolului 59 alineatul 2 din Constituţia României, co­roborat cu articolul 4 si articolul 23 din Legea numărul 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, modificată şi completată, ne-am adresat CSM cu solicitarea de a ne comunica măsurile luate pentru rezolvarea situaţiei reclamate precum şi dacă a fost formulat un răspuns către petent privind soluţionarea petiţiei sale”, mai spune Roxana Marcu.
Răspunsul a fost trimis la o adresă greşită
Răspunsul CSM nu s-a lăsat aşteptat. Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii susţin că memoriul arădeanului a făcut obiectul unor verificări, în cele din urmă fiind formulat şi un răspuns. Contactaţi telefonic, reprezentanţii Biroului de Presă al instituţiei ne-au spus că rezultatul verificărilor a fost comunicat petiţionarului pe 30 mai, dar dintr-o eroare, scri­soarea a ajuns la o adresă greşită. „La data de 20.01.2012 petiţionarul C.P., din municipiul Arad, s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii sesizând aspecte ce ţin de conduita profesională a mai multor magistraţi, judecători şi procurori, din cadrul Tribunalului Arad, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Sesizarea acestuia a fost înregistrată  la  Consiliul Superior al Magistraturii la numărul 1/2578/1154/ 2012 şi a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Inspecţiei Judiciare, fiind înregistrată sub numărul 405/IJ/345/SIJ/146/SIP/2012. În cauză au fost efectuate verificări prealabile în legătură cu aspectele sesizate, în conformitate cu dispozi­ţiile art.451 alin.(3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificat şi completat prin O.U.G. nr.59/din 27 mai 2009. Din verifică­rile nu au rezultat elemente care să conducă la concluzia că  s-ar contura indiciile săvârşirii vreunei abateri disciplinare de către magistraţii indicaţi de petiţionar. În conformitate cu dispoziţiile articolului 451 alineatul 4 din Legea numărul 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificat şi completat prin O.U.G. numărul 59/din 27 mai 2009 rezultatul verificărilor a fost comunicat petiţiona­rului la data de 30.05.2012, însă din eroare, a ajuns la o adresă greşită”, susţin reprezentanţii CSM. Aceştia mai spun că răspunsul a ajuns la petiţionar la câteva luni după ce prima scrisoare a fost returnată Ins­pecţiei Judiciare cu menţiunea „destinatarul mutat”. De asemenea, conform CSM, trebuie spus că sesizarile, memoriile, petiţiile, care vizează aspecte privind activitatea magistraţilor, presupun efectuarea de către Inspecţia Judiciară a unor verificări prealabile, activitatea aceasta  nefiind ţinută de termenul legal de răs­puns de 30 de zile, prevăzut de ordonanţa privind soluţionarea petiţiilor.

Recomandările redacției