verziParcurile, scuarurile, zonele verzi adiacente carosabilului şi scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici vor fi amenajate şi întreţinute, de două societăţi, una din subordinea Primăriei Municipiului Arad şi una privată.
Gospodărirea Comunală Arad şi SC Universul Verde au câştigat, în urma organizării licitaţiei, contracte pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi din municipiul Arad.
Conform anunţului publicat de Serviciul Electronic de Achiziţii Pu­blice, Gospodărirea Comunală, societatea din subordinea Primăriei municipiului Arad, se va ocupa de trei loturi de spaţii verzi, iar Universul Verde va avea de lucru pe patru  loturi.
Pentru primele două loturi de spaţii verzi au fost depuse şapte oferte, iar pentru un al treilea lot au fost depuse şase oferte, contractul câştigător fiind al Gospodăririi Comunale.
Pentru cele patru loturi câştigate de Universul Verde au fost depuse cinci oferte.
Contractele au fost atribuite, la începutul lunii septembrie, în urma finalizării procedurilor de licitaţie, ofertele câştigătoare fiind declarate cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Valoarea totală a contractelor atribuite este de 967.741 lei, fără TVA.
Perioada pentru care vor fi încheiate cotractele este de un an cu posibilitatea prelungirii pe încă 3 ani.
Conform caietului de sarcini, obiectul contractului îl constituie amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi împărţite în cinci obiective din municipiul Arad.
Conform caietului de sarcini, sezonul de întreţinere spaţii verzi este cuprins între lunile martie – octombrie, cositul se va face în perioda aprilie – octombrie şi plantatul arborilor, arbuştilor foioşi sau conifere în februarie – martie şi octombrie până la îngheţ. Plantatul florilor perene se va face în perioda martie – aprilie, plantatul florilor este programat în perioada aprilie – mai, cu condiţia ca temperatura mediului înconjurător să nu depăşească 18 grade Celsius.
În restul lunilor se vor efectua operații de tăieri, recepări şi toaletări de arbori.

Recomandările redacției